ANBI

Verantwoording en ANBI

Stichting Omgaan met Pesten vindt het belangrijk een ieder die onze missie en visie nastreeft te informeren over hoe de organisatie in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn, welke activiteiten en campagnes wij ontplooien en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties, sponsoring of donaties. Deze informatie is gebundeld onder:

Publicatie Kerngegevens Stichting Omgaan met Pesten over het jaar 2020

Jaarrekening 2020

Publicatie Kerngegevens Stichting Omgaan met Pesten over het jaar 2019

Jaarrekening 2019

Publicatie Kerngegevens Stichting Omgaan met Pesten over het jaar 2018
Jaarrekening 2018

Publicatie Kerngegevens Stichting Omgaan met Pesten over het jaar 2017
Jaarrekening 2017

 
Meer informatie over de ANBI status van de Stichting Omgaan met Pesten