Ambassadeurs

Ambassadeurs voor Stichting Omgaan met Pesten

Strijden tegen (de gevolgen van) pesten is belangrijk en omvangrijk. Als organisatie is Stichting Omgaan met Pesten goed op weg om zowel preventief als curatief pesten tegen te gaan. Maar ook wij kunnen deze strijd niet alleen aangaan. Hulp blijft welkom, want hoe meer en hoe vaker er over pesten gesproken wordt, hoe beter het is. Wij zijn dan ook erg trots dat onderstaande personen bereid zijn om als ambassadeur voor de Stichting Omgaan met Pesten op te treden.

Mack Bouwense

mack2015_OMP

Mijn naam is Mack Bouwense, 14 jaar en al vanaf mijn 3e jaar motorcrosser. Toen ik gevraagd werd als ambassadeur voor de Stichting Omgaan met Pesten twijfelde ik dan ook geen moment, omdat ik weet wat pesten met je doet, hoe alleen je je voelt en hoe gepest worden je hele leven kan beïnvloeden.

Ik hoop zo ontzettend dat ik iets kan betekenen voor wie dan ook. Op de lagere school kreeg ik vaak vrij voor wedstrijden, hier had ik toestemming voor van de inspectie. Dit zorgde voor afgunst bij de andere kinderen. Ook was ik toen al vrij goed in mijn sport, bekers nam ik al lang niet meer mee, want dit werkte alleen maar tegen mij. Ik ben ook geen meeloper en heb een zacht karakter. Dit alles zorgde er voor dat ik het mikpunt van de klas werd. Ik ben van school gewisseld, maar na een jaar begon het op de andere school ook.  Ik voelde me heel erg alleen, er was niks dat ik kon doen en dat maakte me machteloos.

Nog steeds kom ik pesten tegen, op school niet gelukkig, ik ga nu naar een lootschool voor topsporters. Hier is geen afgunst, we willen daar allemaal hetzelfde en hebben ook vaak dezelfde dingen meegemaakt. Maar via de social media krijg ik nogal eens nare berichten van kinderen die mij niet kennen, maar schijnbaar een probleem hebben met mijn succes. Toch is dit altijd wel even slikken, vooral als ik doodswensen binnen krijg.

Als ambassadeur hoop ik dat er meer aandacht komt voor pesten, dat er een plan van aanpak komt wat wél werkt. Maar vooral hoop ik dat het serieus wordt genomen door leerkrachten, de overheid en ouders! Hier wil ik mijn steentje aan bijdragen om het pesten zoveel mogelijk een halt toe te roepen.


Arie Engel Koomen

Arie Engel Koomen

Nee, ik ben zelf niet gepest! Hebben we dat in ieder geval besproken. Ik heb -denk ik- ook nooit iemand gepest.
Ik weet echter wel wat pesten met iemand doet. Een jongen bij ons in de klas werd gepest (hij kon niet voetballen) en die ging er behoorlijk aan onderdoor…ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik had moeten ingrijpen en heb dat nagelaten. Baal ik nog steeds van. Maar hoe moet je omgaan met pesten? Ik heb geen idee! Gelukkig hebben de mensen van de Stichting Omgaan met Pesten dat wel.
Of ik dan Ambassadeur zou willen worden? Bij deze.

Dit is de tekst die onze nieuwe ambassadeur ons stuurde! Wat zijn we blij als Stichting dat ARIE ENGEL KOOMEN onze nieuwe ambassadeur is geworden. Arie is een stand-upcomedian en zijn dagelijks werk is grafisch vormgever. Hij improviseert graag in zijn shows en samen met zijn collega Edo Brunner staat hij op de planken met de voorstelling Pompen. In Arie hebben we een fijne ambassadeur gevonden, die samen met ons zoveel mogelijk wil betekenen voor kinderen, jeugd en volwassenen die gepest worden.


Mario Been

“Ik vind pesten eigenlijk te gek voor woorden. Ik kan en wil niet begrijpen waarom mensen elkaar zoiets aan doen. Als je pest, word je er zelf niet beter van, dus waarom zou je het dan doen? Heel vaak weten pesters ook niet dat degenen die zij pesten, die het slachtoffer zijn van pesten, daardoor erg kunnen worden beschadigd. Ik geloof niet dat wij met z’n allen op de wereld zijn gekomen om elkaar het leven zuur te maken. Het is toch veel fijner om op een leuke en gezellige manier met elkaar om te gaan? Dat is dan ook de boodschap die ik als ambassadeur van de Stichting Omgaan met Pesten wil uitdragen. Ik vind het belangrijk dat de gevolgen van pesten op een goede manier worden aangepakt en dat slachtoffers van pestgedrag geholpen worden, zodat zij weer op een mooie en prettige manier in het leven kunnen staan. Daarom ben ik ambassadeur geworden, om daar een bijdrage aan te leveren.”


Foppe de Haan

“Pesten komt helaas dagelijks voor in de maatschappij. Overal, ook op plekken waar je het niet zou verwachten. Pesten is van alle tijden, van vroeger en van nu. Ik denk dat veel mensen in hun directe omgeving wel voorbeelden van pesten kunnen noemen. Ook in de voetbalwereld is pesten geen zeldzaam verschijnsel. Ik denk dat pesten niet uit te bannen is, maar dat we met z’n allen ook niet hoeven te accepteren dat het er is. Daarom vind ik het belangrijk dat er organisaties, instanties en initiatieven zijn om pesten tegen te gaan. Niet alleen door het geven van voorlichting over pesten, over de mogelijke gevolgen en hoe het kan worden voorkomen, maar ook door het, via trainingen, weerbaarder maken van kinderen en volwassenen die lijden onder pestgedrag. De werkzaamheden en activiteiten van de Stichting Omgaan met Pesten, zoals hun Sta Sterk training en projecten op scholen, juich ik dan ook van harte toe. Om die reden heb ik met veel genoegen het ambassadeurschap van deze organisatie op mij genomen.”


Gertjan Verbeek

Gertjan_Verbeek

“Ik ben ambassadeur van de Stichting Omgaan met Pesten geworden omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van pesten. Want pesten … dat doe je toch niet?! Als je ziet wat de gevolgen van pesten kunnen zijn, gevolgen die mensen vaak nog jaren met zich meedragen, dan kan het niet zo zijn dat het je onberoerd laat. Als trainer neem ik een bevoorrechte positie in en heb ik een voorbeeldfunctie. Mijn team moet samenwerken om te presteren en dat kan alleen als je elkaar vertrouwt. Pesten moet in al zijn vormen worden aangepakt. De Stichting Omgaan met Pesten heeft volgens mij met haar Sta Sterk trainingen en haar projecten voor scholen en organisaties de juiste middelen in handen om (de gevolgen van) pesten tegen te gaan.”


Werkgroep ambassadeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilse Lodder, Ciska Vriesema en Anita Hinkamp