Assertiviteit en pesten

Assertiviteit en pesten

In de samenleving is het noodzakelijk dat je je als mens kunt verweren en voor jezelf kunt opkomen in contact met anderen. Het is belangrijk om sociaal weerbaar te zijn en ervoor te zorgen dat anderen niet over je grenzen heen gaan. Sociaal weerbaar zijn noemen we ook wel assertief zijn. Het wil zeggen dat je op een zelfbewuste en zelfverzekerde manier voor jezelf opkomt. Assertieve kinderen en volwassenen zijn minder vatbaar voor pesterijen. Als je assertief bent, dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten. Je geeft je grenzen duidelijk aan, maar houdt daarbij ook rekening met de grenzen van anderen.

Als een kind minder weerbaar is, zijn volwassenen nog wel eens geneigd te zeggen:”Bijt toch eens van jezelf af” of “Zeg er dan iets van!” Je wilt immers zo graag dat het beter gaat met het kind. Maar het helpt niet. Als het kind dat kon, had het dat namelijk al lang zo gedaan. Ze moeten dit dus aanleren. En dat kan door heel praktische handvatten: Hoe sta je? Hoe kijk je? Wat zeg je? De Stichting Omgaan met Pesten heeft een aanbod ontwikkeld vol met praktische tips, adviezen en oefeningen. En dat werkt!

Minder (sociaal) weerbare mensen krijgen bij de Sta Sterk training handvatten aangereikt die direct toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Door veel oefenen en het eigen maken van de Sta Sterk punten krijgt deze groep mensen inzicht in het geven van hun eigen mening en “nee” zeggen; ze leren voor zichzelf op te komen en hun zelfvertrouwen te versterken en te vergroten. Want wie voor zichzelf opkomt en daarbij rekening houdt met andermans grenzen wordt gewaardeerd en gerespecteerd.