Opleiding anti-pestcoördinator

Opleiding anti-pestcoördinator

Inschrijven voor onze opleiding in Driebergen?

Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 0297-274605

Of neem een kijkje op de nieuwe website van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten

(zes dagdelen)

Naar een zo pestvrij mogelijke school!

Deze opleiding is iets voor uw school als u:

 • pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen,
 • uw leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen,
 • nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat,
 • wilt voldoen aan de per 1 augustus 2015 ingestelde eisen, waarbij de aanpak van pesten op scholen door wettelijke kaders omgeven is.
 • klaar wilt zijn voor de onderwijsinspectie die deze wet meeneemt in haar inspecties van scholen
Validatie Registerleraar

Registerleraar heeft deze cursus gevalideerd en registerpunten toegekend

 

Waarom een opleiding tot anti-pestcoördinator?

Pesten komt veel voor en kent veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 15% van de basisschoolleerlingen en 5 tot 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer is van pesten. De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren.

Scholen kunnen pesten nog beter bestrijden dan zij nu al doen: door pesten beter te signaleren en effectiever te handelen. Dat is ook de reden dat staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met de Kinderombudsman, heeft besloten een Anti-pestwet in te voeren.

De Wet Sociale Veiligheid op school

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht een anti-pestcoördinator in huis te hebben. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is dat deel uit maakt van het sociaal veiligheidsbeleid op school en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden.

Enkele kernpunten uit de wet sociale veiligheid op school zijn dat iedere school:

– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de sociale veiligheid van leerlingen op school moet monitoren,
– dient te zorgen voor een of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’ en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

Voor wie

De opleiding anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals binnen het primair en voortgezet onderwijs of het MBO die de taken van de anti-pestcoördinator, ook wel coördinator sociale veiligheid genoemd, uitvoeren op school. Deze taken worden  o.a. ondergebracht bij: vertrouwenspersonen, docenten, leerkrachten, mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel van de opleiding

Na deze opleiding:

 • bent u in staat om pesten beter te signaleren,
 • handelt u adequaat bij (digitaal) pesten,
 • kunt u effectieve, preventieve activiteiten uitvoeren,
 • heeft u handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren,
 • ondersteunt en adviseert u collega’s bij actuele pestsituaties,
 • voert u resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers,
 • heeft u een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator,
 • heeft u kennis gemaakt met anti-pestprogramma’s,
 • kent u de juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen,
 • kunt u het huidige pestprotocol van uw school actualiseren en implementeren.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van de intensieve tweedaagse

Indruk van de intensieve tweedaagse opleiding anti-pestcoördinator

Inhoud van de opleiding

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding tot anti-pestcoördinator aan bod:

Dinsdag – dagdeel 1

 • wet ‘sociale veiligheid op school’
 • rol en taken APC
 • plagen en pesten (vormen, gevolgen, oorzaken, cijfers)

Dinsdag – dagdeel 2 

 • rollen bij pesten
 • signaleren van pesten (kwetsbare groepen)
 • handelen bij pesten (inspanningsverplichting)
 • gespreksvoering met slachtoffers, pesters en ouders (casuïstiek)
 • juridische zaken (zorgplicht – klachtencommissie – aansprakelijkheid – casuïstiek)
 • preventief beleid (checklist en vertaalslag eigen onderwijspraktijk)

Dinsdag – dagdeel 3

 • kennismaking met methodes & programma’s uit de praktijk
 • preventieve activiteiten (sfeer op school en in de groep, competentievergroting van het team)                              

Woensdag – dagdeel 4

 • digitaal pesten & mediawijsheid op school (vormen van cyberpesten en preventieve activiteiten)
 • bemiddelingsgesprek als interventie (gesprek zonder schuldvraag)
 • monitoring (wetgeving, soorten vragenlijsten, resultaten analyseren)
 • advisering collega’s (inzicht in fasen en casuïstiek)

Woensdag – dagdeel 5

 • sociaal veiligheidsbeleid (verschil tussen veiligheidsbeleid en pestprotocol)
 • actualiseren eigen beleid (checklist, analyse verbeterpunten, implementatie plan van aanpak)
 • plan van aanpak voor mij als anti-pestcoördinator

Terugkomdag – dagdeel 6

 • implementatieproces van plan van aanpak (evaluatie)
 • collega’s betrekken bij sociale veiligheid in de praktijk
 • intervisie
 • sociale media binnen het sociale veiligheidsbeleid
 • handelen bij digitaal pesten (stappenplan – casuïstiek)

We sluiten de tweedaagse van de opleiding af met de aanzet voor een plan van aanpak als anti-pestcoördinator voor de eigen schoolpraktijk. Daarmee kunt u direct aan de slag. De terugkomdag geeft de ruimte stil te staan bij het implementatieproces van het plan van aanpak en verdere verdieping in de pestproblematiek.

In deze interactieve opleiding wordt o.a. gewerkt met presentaties, discussies, videofragmenten, casuïstiek, opdrachten en oefeningen.

                   

Locatie en kosten

De opleidingen worden gegeven op onze vertrouwde opleidingslocatie in Driebergen:

 • 13 & 14 april – 15 juni 2021 (nog enkele plaatsen vrij)
 • 12 & 13 oktober – 16 november 2021

De kosten voor de opleiding van zes dagdelen (tweedaagse van vijf dagdelen en terugkombijeenkomst van een dagdeel van 13.00 – 18.00), begeleid door twee docenten per groep, bedragen € 1395,–. Dit is o.a. inclusief opleidingsmap met hand-outs, koffie/thee, lunch, diner, overnachting en ontbijt tijdens de tweedaagse.

Na de opleiding bieden wij ondersteuning:

 • nieuwsbrief met recente ontwikkelingen en tips
 • inspiratie- en verdiepingsdagen
 • online platform voor contact met docenten en anti-pest coördinatoren
 • webinars

Wij bieden de opleiding anti-pestcoördinator ook incompany aan.

Wij krijgen steeds vaker de vraag van organisaties en overkoepelende schoolbesturen of wij de opleiding ook incompany kunnen geven. Dit kan! In een voorgesprek zetten wij uw wensen en behoefte m.b.t. inhoud, groepsgrootte, kerndocenten en experts voor gastpresentaties, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor u opmaken.

Inschrijven voor onze opleiding in Driebergen of een aanvraag voor een incompany cursus?

Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 0297-274605

De uitgebreide opleidingsgids aanvragen? 

Soms komt de uitgebreide opleidingsgids na aanvraag in de ‘spam’ of ‘ongewenste email’terecht. Wanneer u denkt niets te hebben ontvangen in reactie op u aanvraag, raden wij u aan in uw ‘spam’ en ‘ongewenste email’ te kijken of via email of telefoon contact met ons op te nemen.

stuur mij de gids

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u teruglezen in onze privacy verklaring. Deze verklaring vindt u hier.