Cursus anti-pestcoördinator

Tweedaagse cursus anti-pestcoördinator

(vijf dagdelen)

Naar een zo pestvrij mogelijke school!

De cursus is iets voor uw school als u:

 • pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen,
 • uw leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen,
 • nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat,
 • wilt voldoen aan de per 1 augustus 2015 ingestelde eisen, waarbij de aanpak van pesten op scholen door wettelijke kaders omgeven wordt.
 • klaar wilt zijn voor de onderwijsinspectie die deze wet meeneemt in haar inspecties van scholen
Validatie Registerleraar

Registerleraar heeft deze cursus gevalideerd en registerpunten toegekend

Waarom een cursus anti-pestcoördinator?

Pesten komt veel voor en kent veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 15% van de basisschoolleerlingen en 5 tot 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer is van pesten. De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren.

Scholen kunnen pesten nog beter bestrijden dan zij nu al doen: door pesten beter te signaleren en effectiever te handelen. Dat is ook de reden dat staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met de Kinderombudsman, heeft besloten een Anti-pestwet in te voeren.

De Wet Sociale Veiligheid op school

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht een anti-pestcoördinator in huis te hebben. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden.

Enkele kernpunten uit deze Anti-pestwet zijn dat iedere school:

– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de sociale veiligheid van leerlingen op school moet monitoren,
– dient te zorgen voor een of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’ en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

Voor wie

De cursus anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals binnen het primair en voortgezet onderwijs of het MBO die de taken van de anti-pestcoördinator, ook wel coördinator sociale veiligheid genoemd, uitvoeren op school. Deze taken worden  o.a. ondergebracht bij: vertrouwenspersonen, docenten, leerkrachten, mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel van de cursus

Na deze cursus:

 • bent u in staat om pesten beter te signaleren,
 • handelt u adequaat bij (digitaal) pesten,
 • kunt u effectieve, preventieve activiteiten uitvoeren,
 • heeft u handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren,
 • ondersteunt en adviseert u collega’s bij actuele pestsituaties,
 • voert u resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers,
 • heeft u een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator,
 • heeft u kennis gemaakt met anti-pestprogramma’s,
 • kent u de juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen,
 • kunt u het huidige pestprotocol van uw school actualiseren en implementeren.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen tijdens de tweedaagse cursus anti-pestcoördinator aan bod:

 • rol en taken van een antipestcoordinator
 • de verschillen tussen pesten/plagen/ruzie
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pesten en vormen van pestgedrag
 • pesten is een groepsprobleem: welke rollen worden onderscheiden? hoe werkt deze groepsdynamiek? hoe kun je rollen signaleren? wat zijn kwetsbare doelgroepen?
 • monitoring van en preventieve activiteiten tegen pesten
 • oriënteren op anti-pestprogramma’s
 • effectief handelen bij pesten
 • digitaal pesten
 • gespreksvoering met diverse betrokkenen (denk aan o.a. adviesgesprekken met collega’s, omgaan met reacties van collega’s, slechtnieuwsgesprekken met ouders, gesprekken met slachtoffers, pesters, andere betrokken kinderen en rollen, bemiddelingsgesprek)
 • juridische zaken
 • het pestprotocol, actualisatie en implementatie

We sluiten de cursus af met de aanzet voor een plan van aanpak als anti-pestcoördinator voor de eigen schoolpraktijk.

In deze interactieve cursus wordt o.a. gewerkt met presentaties, discussies, videofragmenten, casuïstiek, opdrachten en oefeningen.

                                    

Locatie en kosten

De cursussen worden gegeven op onze vertrouwde opleidingslocatie in Driebergen op:

 • Dinsdag 2 en woensdag 3 april 2019 in Driebergen (nog enkele plaatsen vrij)
 • Dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 in Driebergen

De kosten voor een cursus van vijf dagdelen, begeleid door twee docenten per groep, bedragen € 1.075,–. Dit is o.a. inclusief hand-outs, het boek ‘Omgaan met Pesten’ van Margo Henderson, koffie/thee, lunch, diner, overnachting en ontbijt.

NIEUW! In 2019 bieden wij de cursus ook incompany aan.

Wij krijgen steeds vaker de vraag van organisaties en overkoepelende schoolbesturen of wij de cursus ook incompany kunnen geven. Dit kan! In een voorgesprek zetten wij uw wensen en behoefte m.b.t. inhoud, groepsgrootte, kerndocenten en experts voor gastpresentaties, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor u opmaken.

Belangstelling voor onze tweedaagse cursus in Driebergen of incompany?

Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 0297-274605

Soms komt de uitgebreide cursusgids na aanvraag in de ‘spam’ of ‘ongewenste email’terecht. Wanneer u denkt niets te hebben ontvangen in reactie op u aanvraag, raden wij u aan in uw ‘spam’ en ‘ongewenste email’ te kijken.

stuur mij de gids

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u teruglezen in onze privacy verklaring. Deze verklaring vindt u hier.