Diensten

Vind een training, anti-pestprogramma, workshop of andere dienst die trainers Omgaan met Pesten verzorgen...

Trainingen

BUITENSCHOOLSE GROEPS- EN INDIVIDUELE TRAINING

Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.

HELPT KINDEREN VOOR ZICHZELF ÉN ELKAAR OP TE KOMEN

Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving. Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.

Omgaan met Elkaar
VOOR POSITIEVE ROLLEN IN DE KLAS

Om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker, waardoor het pesten in de klas afneemt.

stevige stap training

MET EEN STEVIGE STAP DE BRUGKLAS IN

Voor kinderen van groep 8 die de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap

Themabijeenkomsten, workshops en scholingen

Themabijeenkomsten voor ouders, zodat zij weten op welke signalen zij moeten letten en op de juiste wijze het gesprek met het kind voeren.

Bij de aanpak van pesten op school is het belangrijk ook de ouders erbij te betrekken. Onderzoekers Ttofi en Farrington (2010) noemen dit zelfs als één van de belangrijke aspecten van een effectief anti-pestprogramma. Het betrekken van de ouders kan een school bereiken door een themabijeenkomst.

Workshops voor professionals

Opleiding van jeugdprofessionals blijkt effectief te zijn voor het terugdringen van pesten. Uit onderzoek blijkt dat professionals in het onderwijs of andere pedagogische rollen niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen in geval van pesten. Leraren in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om de professionals te leren de signalen te herkennen, hen te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten en hun daarvoor handvatten te bieden.

STA STERK WORKSHOP VOOR KINDEREN EN TIENERS

In een workshop (of serie workshops) op maat neemt de trainer Omgaan met Pesten u en de kinderen mee de Sta Sterk methodiek om de bewustwording en het inzicht van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar te vergroten. Een trainer Omgaan met Pesten maakt graag een aanbod op maat, om in uw organisatie de workshop(s) vorm te geven. De aanwezige professional (leerkracht/ pedagogisch medewerker/coach) wordt actief betrokken bij de uitvoering, zodat er op een later moment nog teruggekomen kan worden op de inhoud.

WORKSHOP/GASTLES 'FEEL FINE ONLINE' VOOR KINDEREN EN TIENERS

In een workshop van twee uur neemt de trainer Omgaan met Pesten u en de kinderen mee in ‘Feel Fine Online’ om de bewustwording van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar in de online wereld te vergroten.

Voel je goed online ©OMP
Digitaal pesten & campagne FEEL FINE ONLINE

Veel ouders en scholen weten zich er geen raad mee. Kinderen sturen elkaar (vaak anoniem) vervelende berichtjes of dreigmailtjes, ze stelen elkaars wachtwoorden, ze versturen virussen of zetten ‘verkeerde’ foto’s en filmpjes online. Deze laffe manier van pesten via internet en mobiele telefonie stopt niet bij de voordeur maar dringt helemaal door tot in je slaapkamer. Hierdoor voel je je nergens meer veilig. De impact ervan is vaak niet te overzien. Stichting Omgaan met Pesten zet zich ook actief in door het geven van voorlichting over het adequaat aanpakken van digitaal pesten.
De campagne ‘Feel Fine Online’ is gericht op het bewust maken van jong & oud om je goed te voelen in de online wereld en biedt een gratis lespakket aan scholen en mogelijkheden voor verdieping gegeven door onze experts en trainers Omgaan met Pesten.

Campagnes & Lespakketten

lespakket #proudtobeme

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE MAILINGLIJST EN ONTVANG GRATIS EEN LESPAKKET

JAARLIJKS LANCEREN WE EEN NIEUWE CAMPAGNE MET LESPAKKET

Onze lespakketten trainers zijn samengesteld door onze trainers. Zij zijn experts, opgeleid tot professionals en actief in heel Nederland. Zij werken o.a. vanuit hun eigen praktijk, de jeugdhulpverlening of in het onderwijs. Daarnaast zetten onze trainers zich ook belangeloos in binnen werkgroepen; daar zijn onze campagnes een goed voorbeeld van.

Opleiding & cursus

Vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten wordt de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten en anti-pestcoördinator verzorgd.

Cursus anti-pestcoordinator

Deze opleiding is iets voor uw school als u: pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen, uw leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen, nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat.

Opleiding tot trainer Omgaan met Pesten

Pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken is niet eenvoudig. Maar het kan wel! Via onze gedegen opleiding ontdek je op welke manier je in deze complexe problematiek jouw steentje kunt bijdragen.

De Sta Sterk Methodiek vormt de basisvan de opleiding. Je leert Sta Sterk trainingen en het anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ op te zetten en te begeleiden, workshops en themabijeenkomsten te geven. Uiteraard werk je tegelijkertijd aan het verbeteren van je trainersvaardigheden. Tot slot leer je jouw kennis toe te passen in een themabijeenkomst met volwassenen zoals ouders en professionals.