Digitaal pesten

Digitaal pesten

 

Met de komst van internet en social media hebben pestkoppen een nieuwe manier gevonden om zich uit te leven. Kinderen zijn op steeds jongere leeftijd en steeds langer online en vermaken zich op social media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en Instagram.

Veel ouders en scholen weten zich er geen raad mee. Kinderen sturen elkaar (vaak anoniem) vervelende berichtjes of dreigmailtjes, ze stelen elkaars wachtwoorden, ze versturen virussen of zetten ‘verkeerde’ foto’s en filmpjes online. Deze laffe manier van pesten via internet en mobiele telefonie stopt niet bij de voordeur maar dringt helemaal door tot in je slaapkamer. Hierdoor voel je je nergens meer veilig. De impact ervan is vaak niet te overzien. Onderzoek wijst uit dat 4% van de kinderen (9 tot en met 16 jaar) herhaaldelijk wordt gepest via het internet.

Vooral jonge kinderen hebben vaak niet het besef welke langdurige gevolgen hun eigen internetgedrag kan hebben. Hoe meer persoonlijke informatie kinderen publiceren, des te vatbaarder zijn ze voor negatieve ervaringen op het internet. Hierin ligt een belangrijke voorlichtingstaak voor scholen, ouders en overheid om kinderen mediawijs te laten opgroeien.

Veel hulpverleners, leerkrachten en onderzoekers maken een duidelijk onderscheid tussen digitaal pesten en het traditionele pesten, dat wij al jaren lang in onze programma’s aanpakken. Wij merken onder onze deelnemers dat de pesterijen die in de klas of op de sportclub spelen, via de sociale media doorgaan en andersom. Laura Mol laat in dit artikel over cyberpesten duidelijk zien dat ook de kinderen die met Pestweb contact opnamen geen onderscheid maakten in de verschillende vormen van pesten.

 

Voorlichting, workshops of presentaties over cyberpesten en/of social media

De Stichting Omgaan met Pesten zet zich actief in door het geven van voorlichting over het adequaat aanpakken van digitaal pesten.

Onze Sta Sterk trainers geven workshops, lezingen en presentaties op scholen, kinderopvangorganisaties en bij bedrijven door het hele land. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de trainers. Kijk op onze contact pagina voor een trainer bij u in de buurt.

 

Als partners aangesloten bij Mediawijzer.net

aangesloten-bij-mediawijzerStichting Omgaan met Pesten is aangesloten bij Mediawijzer.net, een expertisecentrum voor mediawijsheid, dat in mei 2008 op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Jeugd en Gezin is opgericht.

Binnen de netwerkorganisatie Mediawijzer.net werken de aangesloten partners samen en delen kennis en informatie in relatie tot mediawijsheid met de andere netwerkpartners. Mediawijzer.net en haar netwerkpartners doen dit door meer samenhang aan te brengen in hun beleid en activiteiten, door zich gezamenlijk te presenteren en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. Zij richten zich daarbij op een brede doelgroep van burgers en instellingen.