Doe er iets aan

Pesten, doe er iets aan!

 

Deskundigen schatten dat ongeveer 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen dagelijks gebukt gaan onder ernstige pesterijen. Wanneer je gedurende een langere tijd wordt gepest, kan dat je leven ernstig ontwrichten, zelfs op volwassen leeftijd.

De gevolgen van pesten op het werk kosten de samenleving ongeveer 1,5 miljard euro per jaar, zo blijkt uit onderzoeksresultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2008.

 

Enkele feiten:

  • Pesten komt meer voor op school dan daarbuiten.
  • Pesten is een groepsproces.
  • Pesten is een ongelijkwaardige strijd: één is het slachtoffer en kan, durft of weet er niets tegen te doen.
  • Pesten is intentioneel, herhalend en vanuit machtsverschil.
  • Pesten kan soms jaren doorgaan.
  • Afgezien van het persoonlijke leed, is pesten een kostenpost voor de gehele samenleving (verminderd presteren op school en in het werk, toenemend verzuim, gezondheidszorg).
  • 10 à 15% van de kinderen in het basisonderwijs wordt gepest (en 4% van de kinderen zegt meerdere keren per week te worden gepest).
  • Circa 7% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest.
  • Kinderen en volwassenen worden steeds vaker via e-mail, mobiele telefoon of PC gepest.
  • Pesterijen alléén oplossen lukt bijna niet. Praat erover of zoek hulp.