Start Opleiding tot trainer, november 2018

Start Opleiding tot trainer, november 2018 - nov 10, 2018

  • 10

  • nov

  • days left

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten en gaan ons landelijk trainers team weer uitbreiden!

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door pedagogisch professionals die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals leerkrachten, anti-pestcoördinatoren, interne begeleiders van basisscholen, zorgcoordinatoren, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren etcetera.

Een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken over de opleiding?

Kom 15 september van 13.15 – 15.45 naar Driebergen! Meld je aan via cursussen@omgaanmetpesten.nl

Lees hier meer over de opleiding

We starten al aan het begin van het nieuwe seizoen met de opleiding:

Opleidingsweekend 1                :           zaterdag 10 & zondag 11 november 2018

Opleidingsweekend 2                :           zaterdag 12 & zondag 13 januari 2019

Opleidingsweekend 3                :           zaterdag 9 & zondag 10 maart 2019

Proeve van bekwaamheid        :           zaterdag 6 april 2019

Follow-updag                              :           zaterdag 22 juni 2019

Driebergen.

 

Details

Date: 10&11 november 2018 / 12&13 januari 2019 / 9&10 maart 2019 / 6 april 2019 / 22 juni 2019

Organizer

Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Telefoon: 0297274605
E-mail: cursussen@omgaanmetpesten.nl
  • 10 nov
  • 23 days left