Start Opleiding tot trainer, november 2018

Start Opleiding tot trainer, november 2018 - nov 10, 2018

  • 10

  • nov

  • days left

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten.

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door beroepskrachten die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals leerkrachten, interne begeleiders van basisscholen, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren etcetera.

Lees hier meer over de opleiding

Een nieuwe opleidingsgroep start in januari 2018. Data: 10 & 11 november 2018, 12 & 13 januari 2019, 9 &,  10 maart 2019, 6 april 2019 (proeve van bekwaamheid) en 22 juni 2019 (follow-up dag)

Driebergen.

 

Details

Date: 10&11 november 2018 / 12&13 januari 2019 / 9&10 maart 2019 / 6 april 2019 / 22 juni 2019
  • 10 nov
  • 237 days left