Start Opleiding tot trainer, Januari 2018

Start Opleiding tot trainer, Januari 2018 - dec 14, 2017

  • 14

  • dec

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten.

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door beroepskrachten die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals leerkrachten, interne begeleiders van basisscholen, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren etcetera.

Lees hier meer over de opleiding

Een nieuwe opleidingsgroep start in januari 2018. Data: 13 & 14 januari 2018,  10 & 11 maart 2018,  26 & 27 mei 2018. Losse dagen: zaterdag 23 juni en zaterdag 15 september 2018.

Driebergen.