Start Opleiding tot trainer, NOVEMBER 2017

Start Opleiding tot trainer, NOVEMBER 2017 - okt 22, 2017

  • 22

  • okt

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten voor iedere volwassene die het pesten actief wil bestrijden.

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door beroepskrachten die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals leerkrachten, interne begeleiders van basisscholen, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren et cetera.

Lees hier meer over de opleiding

Een nieuwe opleidingsgroep start in november 2017. Data: 11 & 12 november 2017, 13 & 14 januari 2018, 10 & 11 maart 2018. Losse dagen: zaterdag 7 april en zaterdag 16 juni 2018.

Driebergen

 

  • 22 okt
  • -17461 days left