Training ‘Aan de slag met gedachtekracht’ voor pedagogisch professionals

Training ‘Aan de slag met gedachtekracht’ voor pedagogisch professionals - sep 25, 2019

  • 25

  • sep

  • 9:30 AM - 6:00 PM

  • days left

Training

‘Aan de slag met gedachtekracht voor pedagogisch professionals met spel ‘Ik denk me sterk’.

Wanneer?

Woensdag 25 september 2019 van 9.30 – 18.00 in Drachten met uiteraard koffie, thee, versnaperingen en een heerlijke lunch.

Voor wie?

Deze bijscholing is bedoeld voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 6 tot en met 10 jaar en tieners van 10 tot en met 16 jaar.

Wat?

Als professional is het belangrijk een positieve invloed uit te oefenen op de gedachten vorming van kinderen en tieners. Er zijn verschillende manieren om kinderen en tieners in hun gedachten vorming te begeleiden.
De trainingsdag en het spel dagen je uit om andere manieren te werken aan gedachtekracht en het werken met RET en helpende en niet helpende gedachten dan meer gangbaar zijn. Je krijgt inspiratie om denken, voelen en doen nog meer met elkaar te verbinden.

Het spel:

Het spel ‘Ik denk me sterk’ richt zich op vier thema’s:
– Weerbare lichaamstaal
– Opkomen voor jezelf en een ander
– Zelfvertrouwen
– Omgaan met eigen en andermans grenzen

Het spel bestaat uit 60 spelkaarten. Alle kaarten zijn voorzien van een afbeelding en een helpende gedachte.
Het spel is gebaseerd op de werking van de vier g’s. Deze ’vier G’s’ zijn een uitwerking van de rationeel emotieve therapie, waarvan in onderzoek is aangetoond dat deze werkt.

 

De week tegen pesten van 23 t/m 25 september 2019

Het landelijke thema dat is gekozen door Stichting School & Veiligheid sluit aan bij het werken met gedachtekracht.

Wees een held, met elkaar

Op de website: week tegen pesten kun je hier meer over lezen. Wil je in de praktijk aan de slag met het thema? Kijk dan in september op de pagina Tools voor lesmaterialen en tips. In juni is de gratis campagneposter ‘Wij doen mee’ te bestellen.

Vanuit Stichting Omgaan met Pesten gaan we er vanuit dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf en je eigen grenzen te zorgen en in de tweede plaats voor een ander. Als jij sterk staat, durft een ander dat ook samen met jou. De groepsdruk bij pesten is hoog. In je eentje is het moeilijk om het verschil te maken. Samen met andere helden wordt dat gemakkelijker. Hoe meer helden er zijn in een klas die zorg hebben voor zichzelf en elkaar en pesten niet oké vinden, hoe kleiner de voedingsbodem voor pestgedrag wordt. Kinderen ontdekken dat het verschil maken heel eenvoudig kan zijn:

–      iemand troosten

–      hulp halen

–      voor jezelf opkomen

–      voor een ander opkomen

–      vragen of het grapje dat je maakte eigenlijk wel zo leuk was

Het spel ik denk me sterk vormt een sterke tool om kinderen spelenderwijs met elkaar in gesprek te brengen en het bewustzijn rond heldengedrag te vergroten. De spelbegeleider kan een groep inspireren en stimuleren, om samen helden te zijn en daarmee de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderen. Door het werken met ik denk me sterk leren de kinderen elkaar ook steeds beter kennen en ligt de focus op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het terugdringen van pestgedrag.

Aandacht voor communicatie

In de training op 25 september wordt ook veel aandacht besteed aan het gebruik maken van positieve en bevestigende communicatie, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen en meer uitgenodigd hun denken, voelen en doen met anderen te delen. Daarnaast wordt er ingegaan op het werken met en belang van lichaamstaal. Andere elementen die worden ingezet zijn o.a. tekenen, visualiseren, ontspannen, drama & toneel, bewegen.

           

De training is interactief en ervaringsgericht. Dit betekent dat er wordt gewerkt met korte momenten van theoretische overdracht en er veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. Het werken met het spel ‘ik denk me sterk’ staat centraal. Een groot deel van de spelvormen zal je als professional ook zelf ervaren.

Na de training

Na de training ben je in staat om samen met kinderen en hun ouders de geheimen van de kracht van gedachten te ontdekken en gedachtekracht te vergroten. Daardoor denken deze kinderen positiever en beschikken zij over meer zelfvertrouwen. Dat komt hen van pas in lastige situaties op school en in de vrije tijd en bij het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Na de training beschik je ook over meer ideeën om de spelkaartjes die je al in je bezit hebt anders in te zetten. Vaak komen we niet verder dan een ‘inzicht kaartje’ trekken met kinderen, terwijl kaartjes op vele manieren inzetbaar zijn om met kinderen spelenderwijs in gesprek te komen en zo nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

De inhoud uit de training kun je vertalen naar o.a.:
? individueel contact met kinderen, jongeren en volwassen
? losse elementen inzetten in lessen in groepsverband
? serie lessen in groepsverband
? thema middag of workshop
? ouder & kind workshop

Dat betekent dat je de inhoud kunt inzetten in jouw eigen wijze van werken met de doelgroep als professional zoals training, coaching, yoga- of andere (groeps)lessen en contactmomenten, maar ook inspiratie opdoet om nieuwe of extra activiteiten op te nemen in jouw aanbod of jezelf te profileren als pedagogisch professional.

    

De training geeft jou ook de kans je te orienteren op de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten. Na deze trainingsdag kun je nog beter inschatten of de opleiding voor jou van toegevoegde waarde is en of de werkwijze van onze docenten je aanspreekt. Kijk voor meer informatie over de  Opleiding Trainer Omgaan met Pesten die weer van start gaat in november 2019.

Trainer

De training wordt verzorgd door Mirelle Valentijn, auteur van het spel ‘ik denk me sterk’. Uitgever van het spel is Stichting Omgaan met Pesten. Het spel is tot stand gekomen in samenwerking met Semmie Sprekend Spel & Training.

Locatie

We zijn te gast bij Sigrid Bax van trainingsbureau “Effect4all te Drachten”.

Kosten

Sommige van jullie kennen het ‘ik denk me sterk’ spel al, hebben het in hun bezit en gebruiken het in de praktijk. Anderen bezitten het spel nog niet. Er zijn drie pakketten voor de trainingsdag. Bij je aanmelding kun je aangeven voor welk pakket je kiest.

Pakket 1
Trainingsdag -> € 139,50

Pakket 2
Trainingsdag + spel (voor € 15,00 i.p.v. € 19,25) -> € 154,50

Pakket 3
Trainingsdag + inkoop spellen (voor verkoop bij workshop en of cliënten in de eigen praktijk, de winst die je maakt is voor jou!)
-> € 154,50 + totaalbedrag voor inkoop aantal gekozen spellen

Materiaal bij de trainingsdag

Na afloop ontvang je de:
? ikdenkmesterk-EXTRA (reader)
? ikdenkmesterk-DETRAINING (reader) met theorie, spelvormen
? Leuke extra’s, zoals werkbladen, staptegels om zelf te lamineren en draaiboek ouder&kind workshop

? En uiteraard een goody bag!

Aanmelden

Mail naar: sigrid@effect4all.nl

Organizer

Mirelle Valentijn & Sigrid Bax
Telefoon: 0297274605
E-mail: praktijkvoorlevensgeluk@gmail.com
Website: www.praktijkvoorlevensgeluk.nl