Verdiepingsmiddag voor anti-pestcoördinatoren – dinsdag 2 maart 2021

Verdiepingsmiddag voor anti-pestcoördinatoren – dinsdag 2 maart 2021 - mrt 02, 2021

 • 02

 • mrt

 • 1:00 PM - 6:00 PM

 • days left

NIEUW! Verdiepingsmiddag voor anti-pestcoördinatoren

         
Cursisten die wij hebben opgeleid tot anti-pestcoördinator kunnen deel nemen aan een terugkommiddag. Hiermee spelen we in op de behoefte die cursisten in de afgelopen seizoenen bij ons kenbaar gemaakt hebben.
Dit schooljaar zijn er terugkommiddagen gepland van 13.00 – 18.00 in Driebergen.
 • Dinsdag 2 maart (nog enkele plekken vrij)
 • Dinsdag 10 maart (nog enkele plekken vrij)
 • Dinsdag 15 juni

Programma

 • Welkom
 • Terugblik plan van aanpak na de tweedaagse (van toen) & implementatie
 • Waar sta je nu als anti-pestcoördinator? Waar staat jouw school m.b.t. sociale veiligheid? Hoe neem je het team mee?
 • Collega’s betrekken bij sociale veiligheid in de praktijk
 • Intervisie cirkels met aandacht voor problemen, vragen, advies voor elkaar
 • Sociale media en digitaal pesten binnen het sociale veiligheidsbeleid
 • Handelen bij digitaal pesten (stappenplan – casuïstiek)
 • Afsluiting

Na afloop

 • Na afloop kun je verder met jouw geëvalueerde en bijgestelde plan van aanpak.
 • Heb je inzicht in concrete stappen voor de verdere implementatie en uitvoering van het sociaal veiligheidsbeleid op jouw school en weet je hoe je sociale media en digitaal pesten daarin op kunt nemen.
 • Zet je een checklist in om dit vorm te geven.
 • Beschik je over werkvormen om collega’s te betrekken bij sociale veiligheid op school.
 • Kun je verder met stappenplannen m.b.t. het handelen bij digitaal pesten en ook jouw collega’s hierbij ondersteunen.
 • Je gaat terug naar de onderwijspraktijk met een hoop goede zin om je taak als APC-er uit te voeren!

Wil jij hierbij zijn?

Meld je aan via cursussen@omgaanmetpesten.nl

Kosten: €297,=

Extra voor jou na het volgen van de verdiepingsmiddag

Toegang tot onze nieuwe online omgeving waar je webinars kunt volgen en documenten kunt opzoeken die jou ondersteunen bij de uitvoering van je taken als anti-pestcoördinator m.b.t.:
 • Sociaal veiligheidsbeleid
 • Monitoring
 • Gespreksvoering
 • Preventieve activiteiten
 • Aanbod ‘Omgaan met Pesten’

Organizer

Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Telefoon: 0297274605
E-mail: cursussen@omgaanmetpesten.nl
Website: www.omgaanmetpesten.nl

Venue

Pastoor Kannelaan
Wilnis, 3648xx Nederland

 • 02 mrt
 • -50 days left