FeelFineOnline

Stichting omgaan met pesten is een lerende en ontwikkelende organisatie. Dat betekent dat we continu inspelen op actuele ontwikkelingen rond pesten in relatie tot de wetenschap en binnen onze maatschappij. Daaruit ontstaan ook onze campagnes.

 

In schooljaar 2017-2018 heeft Stichting Omgaan met Pesten een nieuw aanbod ‘Feel Fine Online’

Onze campagne ‘Feel Fine Online’ is gericht op het bewust maken van jong & oud om je goed te voelen in de online wereld. Want naast de risico’s die er zijn, biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleefd met elkaar en plezier te maken of je vrienden te ontmoeten. De campagne nodigt jong & oud uit de omgeving positief te gebruiken. Ga er goed mee om zonder een ander te schaden en gebruik de omgeving juist om anderen een goed gevoel te geven. En maak je een misser? Maak het dan goed! Zorg voor herstel. Schaadt iemand anders jou? Kom voor jezelf op, blijf in je kracht of vraag hulp. De lancering van de campagne in september 2017 valt samen met de week tegen pesten die wordt georganiseerd door de overheid. Hiermee haakte de stichting aan op het landelijk thema voor de week tegen pesten van 18 t/m 22 september 2017 van School & Veiligheid ‘Online Pesten Pak ’t aan!’.

De campagne biedt een gratis lespakket aan scholen en mogelijkheden voor verdieping gegeven door onze experts en trainers Omgaan met Pesten.

Klassenposter
 
Lesbrief FeelFineOnline VO

Lesbrief FeelFineOnline PO

 

Online pesten is voor kinderen hetzelfde als face to face pesten

 

Kinderen maken geen onderscheid tussen online en offline pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken. Online pesten gebeurt meestal anoniem. Dat maakt het laagdrempeliger om te pesten en lastiger om te achterhalen wie de pester is.

 

Ervaringen in de praktijk van trainers Omgaan met Pesten

 

In de praktijk merken trainers Omgaan met Pesten dat online pesten en face-to-face-pesten steeds vaker door elkaar lopen. Bijvoorbeeld wanneer online pesten zich voordoet in de vrije tijd. Denk aan nare en kwetsende opmerkingen die een kind ‘s avonds via WhatsApp in een groep ontvangt. Veel kinderen in de WhatsApp groep reageren hierop ook negatief i.p.v. daar een stokje voor te steken! De volgende morgen naar school gaan en weten dat je deze kinderen die over je grens zijn gegaan weer onder ogen komt, kan veel spanning geven.

 

Naast ons gratis lespakket kunt u ook een expert van onze stichting inzetten in uw organisatie.

Trainers Omgaan met Pesten geven een verdiepingsworkshop voor leerlingen, ouderavond of workshop voor het team vanuit de campagne ‘Feel Fine Online’.
Kijk op: omgaanmetpesten.nl/contact voor een trainer in uw omgeving en informeer naar de mogelijkheden of vraag een vrijblijvend voorlichtingsgesprek aan.
Wij wensen u en de leerlingen veel plezier met de lesbrief, filmpjes en poster voor in de klas!

Samen staan we sterk tegen pesten!

 

Verdiepingsworkshop voor de klas ‘Feel Fine Online’ door onze experts en trainers

 

In een workshop van twee uur neemt de trainer Omgaan met Pesten u en de kinderen mee in ‘Feel Fine Online’. De workshop heeft tot doel de bewustwording van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar in de online wereld te vergroten. Hoe zorgen we ervoor dat we (iedereen uit de klas/ groep) ons goed voelen online? Daar gaat het om. En vaak verschilt dat helemaal niet zoveel van contact in de ‘echte’ wereld.
De workshop start met een kennismaking met het effect van grensoverschrijdend gedrag in de online wereld. Daarna ontdekken zij met elkaar wie elkaar allemaal waar tegen komt in de online wereld. Kinderen zijn vaak verrast over de diverse omgevingen waar hun klasgenoten actief zijn en de intensieve ontmoetingen die zij met elkaar hebben in één op één contact en in groepen. Dat zet aan tot stilstaan bij positieve en negatieve ervaringen die zij met elkaar en in relatie tot andere kinderen en mensen opdoen in de online wereld. Via een spelvorm worden kinderen hierin begeleid om meer te leren over gevoelens die samenhangen met de online wereld, de verschillen en de overeenkomsten daarin.
Wanneer de klas al werkt met de klassenposter ‘Feel Fine Online’ gaat de trainer in op wat goed gaat en wat nog beter gaat via een oplossingsgerichte benadering. Wanneer de klas hier nog geen kennis mee heeft gemaakt, start de trainer dit via spelenderwijs gespreksvoering op.
De workshop word afgesloten met mini-improvisatietheater en sterk staan in de online wereld.
Uiteraard is het mogelijk om de duur en inhoud van de workshop af te stemmen op uw vraag en situatie in de klas. Trainers Omgaan met Pesten zijn als experts en professionals een kei in het leveren van maatwerk.