Gezonde School

Sta Sterk op School in het kader van Gezonde School 

Gezonde leerlingen presteren beter!

Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School. Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema! Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt. Sta Sterk op School is één van de mogelijke programma’s die u daarvoor in kunt zetten!

Financiële ondersteuning Gezonde School

Vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met donderdag 12 april konden scholen die Gezonde School willen worden zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod ronde 2018, schooljaar 2018-2019. Deze ronde is inmiddels gesloten. 

In de schooljaren 2019-2020 komt er weer een vergelijkbare ondersteuningsronde voor Gezonde School.

Sta Sterk op School

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals Vreedzame School, Leefstijl en PBS, gedraaid kan worden. Het is één van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op ‘de lijst Dekker’ van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s is opgenomen en is gebaseerd op de buitenschoolse variant die staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Sta Sterk op School benadert pesten als een groepsprobleem. Veel leerlingen zijn tegen pesten, maar weten niet hoe zij effectief kunnen ingrijpen. Zij kunnen een zeer positieve rol in de groep spelen als zij dit leren. ‘Sta Sterk op School’ vergroot de sociale weerbaarheid van buitenstaanders en slachtoffers, zodat zij opkomen voor zichzelf en een ander. De groep met de rol van helper wordt groter. Het doel van Sta Sterk op School is om het negatieve groepsproces te doorbreken waardoor pesten stopt..

Sta Sterk op uw school?

Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die aangesloten is bij Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt nauw bij de training betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkracht zoveel mogelijk z’n eigen werk kan blijven doen.

Onderstaande film vertoont een succesvol samenwerkingsproject Gezonde School in de regio Rotterdam en laat zien wat de effecten en de meerwaarde van de Gezonde School zijn.

Themacertificaat van het vignet Gezonde School: Welbevinden en sociale veiligheid

Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/veelgestelde-vragen-2018

https://www.gezondeschool.nl/interventies/po/1403367?schooltype=po