Gezonde School

Financiële ondersteuning Sta Sterk op School in het kader van Gezonde School voor PO  schooljaar 2017/2018

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema! Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt.

Financiële ondersteuning Gezonde School

Scholen die een Gezonde School willen worden kunnen tussen 18 maart en 5 mei op mijngezondeschool.nl een ondersteuningsbedrag van € 3000 aanvragen voor het schooljaar 2017/2018. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker die is aangesteld als Gezonde-School-coördinator. Deze functie is nieuw en verplicht om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Daarnaast kan het bedrag gebruikt worden voor de inzet van een Gezonde School-activiteit zoals Sta Sterk op School.  Naast het bedrag van €3000 krijgen scholen ook maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde- School-adviseur van de GGD.

Sta Sterk op School

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals Vreedzame School, Leefstijl en PBS, gedraaid kan worden. Het is één van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op ‘de lijst Dekker’ van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s is opgenomen en is gebaseerd op de buitenschoolse variant die staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Sta Sterk op School benadert pesten als een groepsprobleem. Veel leerlingen zijn tegen pesten, maar weten niet hoe zij effectief kunnen ingrijpen. Zij kunnen een zeer positieve rol in de groep spelen als zij dit leren. ‘Sta Sterk op School’ vergroot de sociale weerbaarheid van buitenstaanders en slachtoffers, zodat zij opkomen voor zichzelf en een ander. De groep met de rol van helper wordt groter. Het doel van Sta Sterk op School is om het negatieve groepsproces te doorbreken waardoor pesten stopt..

Sta Sterk op uw school?

Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die aangesloten is bij Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt nauw bij de training betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkracht zoveel mogelijk z’n eigen werk kan blijven doen.

Onderstaande film vertoont een succesvol samenwerkingsproject Gezonde School in de regio Rotterdam en laat zien wat de effecten en de meerwaarde van de Gezonde School zijn.

Themacertificaat van het vignet Gezonde School: Welbevinden en sociale veiligheid

Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017