Gezonde School

Sta Sterk op School in het kader van Gezonde School 

Gezonde leerlingen presteren beter!

Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School. Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema! Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt. Sta Sterk op School is één van de mogelijke programma’s die u daarvoor in kunt zetten!

Financiële ondersteuning Gezonde School

Vanaf maandag 8 maart tot en met maandag 19 april 2021 kunnen scholen via www.mijngezondeschool.nl een aanvraag indienen. Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit:

  • een geldbedrag van € 3.000,- per school;
  • scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator;
  • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Het geldbedrag kan gebruikt worden voor:

  • vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben;
  • inzet / aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten; zoals Sta Sterk op School
  • aanvraag van een vignet Gezonde School (themacertificaat);
  • het volgen van de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School.

 

Sta Sterk op School

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals Vreedzame School, Leefstijl en PBS, gedraaid kan worden. Het is één van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op ‘de lijst Dekker’ van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s is opgenomen en is gebaseerd op de buitenschoolse variant die staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.Sta Sterk op School

Sta Sterk op School benadert pesten als een groepsprobleem. Veel leerlingen zijn tegen pesten, maar weten niet hoe zij effectief kunnen ingrijpen. Zij kunnen een zeer positieve rol in de groep spelen als zij dit leren. ‘Sta Sterk op School’ vergroot de sociale weerbaarheid van buitenstaanders en slachtoffers, zodat zij opkomen voor zichzelf en een ander. De groep met de rol van helper wordt groter. Het doel van Sta Sterk op School is om het negatieve groepsproces te doorbreken waardoor pesten stopt..

Sta Sterk op uw school?

Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die aangesloten is bij Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt nauw bij de training betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkracht zoveel mogelijk z’n eigen werk kan blijven doen.

Onderstaande film vertoont een succesvol samenwerkingsproject Gezonde School in de regio Rotterdam en laat zien wat de effecten en de meerwaarde van de Gezonde School zijn.

Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/veelgestelde-vragen-2018

https://www.gezondeschool.nl/interventies/po/1403367?schooltype=po