Maatwerk

Maatwerk

 

Naast onze vaststaande trainingen, die gegeven worden volgens een vast format, bieden al onze trainers maatwerk.

Een Sta Sterk training kan bijvoorbeeld ook individueel aangeboden worden. Deze training wordt dan op maat gemaakt, wat betekent dat het aantal bijeenkomsten per deelnemer wordt afgestemd op de behoefte. In samenspraak met de ouders wordt een individueel plan opgezet waarin wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de deelnemer. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de betreffende trainer.

Daarnaast bieden alle trainers de mogelijkheid tot het geven van workshops, informatiemiddagen en ouderavonden. Tevens behoren ‘themabijeenkomsten voor ouders’, ‘voorlichting digitaal pesten‘ en ‘workshops voor professionals‘ tot de mogelijkheden.

Ook kunt u bij veel van onze trainers terecht voor advies en ondersteuning bij het opzetten van een pestprotocol, of voor studiedagen met betrekking tot de aanpak van pesten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de bij de Stichting Omgaan met Pesten aangesloten trainers.