Onderzoek

Dankzij een gift was er in 2012 voldoende geld binnen om trainingen Sta Sterk op School uit te voeren binnen een onderzoek van de Vrije Universiteit.  Het onderzoek vond plaats in de periode 2012 – 2015 met een pilotonderzoek van tien klassen, met negen klassen in de controlegroep. Dit is een steekproef met een beperkte omvang. Er blijken gunstige resultaten te zijn geboekt naar aanleiding van deze training.

 

Enkele positieve effecten:

 • meer kinderen zijn helper/verdediger geworden in de groep,
 • minder kinderen zijn nog slachtoffer,
 • verbeterde assertiviteit van kinderen die deelnamen aan de training,
 • het plezier op school is toegenomen bij de getrainde kinderen.

Op basis van de (voorlopige) onderzoeksresultaten is Sta Sterk op School verder ontwikkeld. Zo is er (nog) meer nadruk gekomen op het helpen van anderen en kan er met groepen van meer dan acht leerlingen worden getraind als de uitkomsten van de vragenlijst en de grootte van de klas daartoe aanleiding geven.

 

Hoe verder?

In de periode 2015 – 2017 wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van 10 van de 13 programma’s op de lijst van ‘veelbelovende anti-pestprogramma’s’ van het Ministerie van OCW. Twee programma’s van Stichting Omgaan met Pesten maken onderdeel uit van deze lijst: Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar.

 

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer 15% van de basisschoolkinderen is wel eens slachtoffer van pesten. De gevolgen van pesten zijn soms zeer ernstig en langdurig. Niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor pesters. Het is daarom belangrijk pesten te voorkomen of op een goede manier aan te pakken. Bewijs voor effectiviteit is belangrijk, want ieder kind is gebaat bij de meest effectieve aanpak van pesten in zijn of haar klas. Daarom heeft de Commissie Anti-pestprogramma’s in 2014 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 61 anti-pestprogramma’s beoordeeld op hun effectiviteit. Een aantal programma’s is beoordeeld als veelbelovend om pesten op school te verminderen. Tien van deze programma’s worden in het huidige onderzoek op effectiviteit onderzocht, zodat scholen kunnen kiezen voor een goede aanpak tegen pesten.

 

De voordelen van deelname

Als uw school meewerkt aan het onderzoek levert dit een paar concrete voordelen op:

 • U kiest zelf het anti-pestprogramma dat goed bij de visie van uw school past.
 • U voldoet aan de wettelijk vereiste monitoring van pesten op uw school.
  Deze monitoring voldoet aan de eisen voor een leerlingvolgsysteem op dit gebied.
 • U mag gebruikmaken van het beeldmerk ‘Wat werkt tegen pesten?’. Zo laat u zien dat uw school bijdraagt aan het zoeken naar oplossingen tegen pesten. U kunt het beeldmerk op uw website plaatsen of in nieuwsbrieven gebruiken. Ook ontvangt u stickers die u bijvoorbeeld bij de hoofdingang van uw school kunt plakken.
 • U ontvangt onze programma’s tegen een sterk gereduceerd tarief van 60%. Omdat we het belangrijk vinden dat de effectiviteit van de methodes wordt vastgesteld, willen wij hier ook in investeren!

 

Uw investering voor ‘Sta Sterk op School’ of ‘Omgaan met Elkaar’

Voor de eerste groep van een school die deelneemt: € 2450,- *
Voor de 2e en volgende groepen die deelnemen: € 1500,- *

Hiervoor krijgt de school:

 • twee workshops voor het schoolteam van 3 uur
 • een workshop voor alle ouders van 2,5 uur
  en
 • het programma ‘Sta Sterk op School’ voor leerlingen: 10 lessen van 1,5 uur voor 8-10 leerlingen, 2 ouderbijeenkomsten voor de ouders van de leerlingen die worden getraind
  of
 • het programma ‘Omgaan met Elkaar’ voor leerlingen: 8 lessen van 1 uur voor alle leerlingen van de groep, verdeeld in twee subgroepen

* De workshops zijn inclusief btw, de leerlingprogramma’s van ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ zijn vrijgesteld van btw. Bij deelname van meerdere klassen, hoeft er maar één keer te worden geïnvesteerd in de scholing van het team en de ouders