Opleiding tot trainer

Opleiding tot trainer Omgaan met Pesten

Wij gaan ons landelijk trainers team weer uitbreiden!

Inschrijven voor onze opleiding in Driebergen?

Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 0297-274605

Pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken is niet eenvoudig.

Maar het kan wel!

Via onze gedegen opleiding

ontdek je op welke manier

je in deze complexe problematiek

jouw steentje kunt bijdragen.

Voor wie

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten.

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf of praktijk starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door pedagogisch professionals die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals o.a. leerkrachten, docenten, mentoren, interne begeleiders van basisscholen, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren, aandachtsfunctionarissen sociale veiligheid, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren.

Deelname-eisen

 • minimaal hbo-diploma
 • ruime werkervaring en/of aanvullende opleidingen
 • ervaring in opleiden en/of trainen en/of hulp verlenen
 • communicatief zeer vaardig

Inhoud van de opleiding

De Sta Sterk Methodiek vormt de basis. Je leert Sta Sterk trainingen en het anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ op te zetten en te begeleiden, workshops en themabijeenkomsten te geven. Dat betekent dat de lessen en thema’s van de Sta Sterk training centraal staan. Uiteraard werk je tegelijkertijd aan het verbeteren van je trainersvaardigheden. Tot slot leer je jouw kennis toe te passen in een themabijeenkomst met volwassenen zoals ouders en professionals. De opleiding bestaat uit een mix van o.a. kennisoverdracht (live en online), opdrachten en oefening van trainersvaardigheden.

          

Praktische zaken

De opleiding bestaat uit een drietal tweedaagse weekends (op zaterdag en zondag, inclusief overnachting), een toetsdag en een terugkomdag. De opleiding vindt plaats in een conferentiehotel in Driebergen. De groepsgrootte bedraagt maximaal 16 cursisten. De opleiding wordt door twee docenten begeleid.

Data opleiding 2019 – 2020 (zaterdag en zondag)

Opleidingsweekend 1 – zaterdag 9 en zondag 10 november 2019

Opleidingsweekend 2 –  zaterdag 11 & zondag 12 januari 2020

Proeve van bekwaamheid  –  zaterdag 14 maart 2020

Opleidingsweekend 3 –  zaterdag 18 april & zondag 19 april 2020

De opleiding is inclusief:

 • Live dagen opleiding & training
 • Online webinars & Q&A in de online leeromgeving
 • Online studiegroep
 • Begeleiding van twee docenten
 • Het handboek Omgaan met Pesten
 • De Sta Sterk map
 • De studie map met o.a. opdrachten & extra hand-outs
 • Begeleiding persoonlijk ontwikkelingsplan en studiebelasting van een vaste docent
 • Stagebegeleiding
 • 1 dag examen (proeve van bekwaamheid & kennistoets)
 • Digitale follow ups
 • Startpakket

 

Wil jij je inschrijven of meer informatie over de opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten?

Natuurlijk mag jij je direct inschrijven voor de opleiding. Wil je eerst een indruk van de opzet, inhoud en kosten voor de opleiding? Vraag dan de opleidingsgids aan en of bezoek onze open dag.

Soms komt de opleidingsgids na aanvraag in de ‘spam’ of ‘ongewenste email’ terecht. Wanneer je denkt niets te hebben ontvangen in reactie op jouw aanvraag, raden wij je aan in de ‘spam’ of ‘ongewenste email’ te kijken of contact met ons op te nemen via telefoon 0297 – 27 46 05 of de email cursussen@omgaanmetpesten.nl

Verzenden
Op dit moment ontvang je de opleidingsgids met het aanbod van de opleiding die van start is gegaan in januari 2019. Wij verwachten de uitgebreide cursusgids voor het aankomende seizoen te kunnen verspreiden vanaf september 2019. De inhoud is nagenoeg gelijk. Verschil is dat we o.a. standaard gaan werken met webinars en andere extra’s in een online leeromgeving, een online studie-omgeving voor contact met elkaar tijdens de studie.  De basisopleiding kan aangevuld worden met specialisaties en het uitbreiden van licenties. Je kunt je eigen opleidingsroute samenstellen.
Afgelopen twee opleidingsgroepen hebben wij een pilot gedraaid met online leren. Dit is onze cursisten zo positief bevallen, dat we na zorgvuldige evaluatie kiezen om dit standaard te gaan opnemen. De kosten voor de opleiding in 2019-2020 verschillen daardoor van de kosten die vermeld staan in de opleidingsgids die je nu ontvangt. Deze maken wij bekend in september.

Kosten voor de opleiding

De kosten voor de opleiding heeft tot nu toe altijd bestaan uit een investering van € 3495,-* (inclusief verblijf). Veel organisaties investeren in hun medewerkers door deze opleiding voor hen te betalen. Deelnemers die geen vergoeding krijgen vanuit de organisatie en zelf in hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling investeren ontvangen van ons een korting van €500,- De prijs voor de opleiding is dan 2.995,-* (inclusief verblijf).  In september maken wij de nieuwe kosten bekend. Deze zijn afhankelijk van jouw persoonlijke opleidingsroute.

Betalen in termijnen is mogelijk! Ook vanaf september 2019

Betalen kan in 3 tot 10 termijnen. De afspraken voor betalen in termijnen worden door het kenniscentrum Omgaan met Pesten met jou gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

Wil jij weten hoe wij omgaan met jouw gegevens? Dat beschrijven we in onze privacy verklaring. Deze verklaring vindt je hier.

Kom je kennismaken op zaterdag 21 september?

Dan organiseren wij een open dag in Driebergen (nabij Utrecht van 13.30 – 16.30)

 

Raakt pesten jou ook zo?

Vind jij de gevolgen ook zo naar?

Kinderen die steeds meer in een isolement komen en hun eigenwaarde verliezen.

Zou jij voor hen verschilmaker willen zijn?

En vooral ook kinderen preventief al sterker willen maken om zo de kans op het meemaken van pesten te verkleinen.

Spreekt ook het werken met groepen kinderen jou aan?

En wil je aan de slag in het onderwijs, de kinderopvang op juist de sportvereniging?

Ouders en professionals ondersteunen en meer handvatten geven?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres en is de opleiding tot trainer omgaan met pesten precies de specialisatie voor jou als zelfstandige of jouw organisatie op dit moment.

Een indruk van onze unieke lesmaterialen en animaties:

            

Op de open dag krijg je antwoord op vragen als:

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wat kun je na de opleiding?

Met welke unieke lesmaterialen – alleen beschikbaar voor Trainers Omgaan met Pesten met licentie – werken trainers? 

Wat is de behoefte ´in het veld´ aan trainers Omgaan met Pesten?

Wat betekent een trainer Omgaan met Pesten in relatie tot de wet sociale veiligheid op school?

Welke visie heeft Omgaan met Pesten op het voorkomen en aanpakken van pesten?

Hoe zien de opleidingsdagen en studiebelasting eruit?

Hoe rond ik de opleiding af?

Wat biedt mijn licentie ‘trainer Omgaan met Pesten’ en hoe zet ik het trainerschap in de praktijk in?

Na de opleiding werk je met de Sta Sterk Methodiek en kun je o.a. :

 • De sta sterk training individueel en in groepsverband geven
 • De workshops Feel Fine Online individueel en in groepsverband geven aan kinderen, jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers

Ook kun je jouw opleidingsroute uitbreiden met specialisaties en licenties:

Ook steeds meer anti-pestcoördinatoren kiezen ervoor zich aanvullend te scholen en specialiseren in interventies. Naast een coördinerende functie kunnen zij dan ook gericht methodieken inzetten ter preventie of juist het aanpakken van pesten op school. Hierbij kun je denken aan interventies voor een specifieke groep of individuele leerlingen.

Meld je aan via cursussen@omgaanmetpesten.nl als je kennis komt maken op 21 september om te onderzoeken of je deel wilt uitmaken van de opleidingsgroep die van start gaat op 9 november!

Certificering

De Stichting Omgaan met Pesten werkt met certificering en licenties. Dit is om de kwaliteit te waarborgen en de naam Omgaan met Pesten te beschermen. Hiervoor dient een trainer jaarlijks aan bepaalde eisen te voldoen. Gecertificeerde trainers kunnen gebruik maken van de diensten van het Steunpunt voor Trainers Omgaan met Pesten. Dit biedt o.a. de volgende voordelen:

 • een persoonlijke pagina op de website van de Stichting Omgaan met Pesten
 • ontvangst van de nieuwsbrief
 • deelname aan bijscholing op de landelijke dagen voor trainers Omgaan met Pesten
 • folders, posters, visitekaartjes, lesmaterialen tegen vergoeding
 • toegang tot intranet voor trainers omgaan met pesten en online materialen & animaties
 • invloed op de ontwikkeling van materialen en methode

Docenten

De docenten Mirelle Valentijn en Inge Coolen hebben naast hun baan als docent vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten, ook allebei een eigen praktijk. Zij hebben ruime werkervaring in alle producten die de Stichting Omgaan met Pesten aanbiedt en kijken met veel plezier uit naar ieder volgende opleiding.

                              

Mirelle Valentijn                                                      Inge Coolen

De docenten zijn beiden enthousiaste verspreiders van de methode van stichting Omgaan met Pesten die ontstaan is vanuit het werk van Dieta Uyterlinde. Zij zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van de methode, het materiaal en het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten. Beiden hebben daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi.nl Ook hebben beide docenten zitting gehad in het verenigingsbestuur, vervullen een actieve rol binnen het steunpunt voor trainers en zijn nauw betrokken bij het stichtingsbestuur. Daarnaast hebben ze allebei ruime ervaring in het werken met de methodiek vanuit hun eigen praktijk en geven zij al ruim 15 jaar les aan volwassenen. Deze ervaringen zetten zij vol enthousiasme in tijdens de opleiding.

Lees hier meer over Mirelle Valentijn
Lees hier meer over Inge Coolen

Wil je laatste vragen stellen aan onze docenten, voor je een besluit neemt over jouw deelname aan de opleiding? Dat kan! Maak een afspraak voor een telefoon-, skype- of persoonlijk gesprek.

Neem contact met hen op via 0297-274605 of mail naar: cursussen@omgaanmetpesten.nl

Ervaring van een cursist

Ingeborg Bunnik – van Rooij heeft in 2016-2017 het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten. Zij deelt graag haar ervaringen met belangstellenden voor een toekomstig opleidingstraject.

Twintig jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik nog steeds met veel plezier leerkracht ben in het basisonderwijs. Als startende juf wist ik zeker, dit houd ik niet meer dan 10 jaar vol. Nu passeert de teller de 20 jaar en ik kan zeggen dat het niets met volhouden te maken heeft. Het begin was moeilijk en je ben je erg bezig met het les geven zelf. Je hebt dan nog weinig oog voor het kind. Het is dan nog een uitdaging om alles te doen wat er op een rooster staat. Je leert op de Pabo niet om te gaan met ouders, met probleem kinderen. Dit leer je door ervaring, door ontwikkeling, door studie en in mijn geval ook door zelf moeder te worden. Al twintig jaar geef ik veel van mezelf aan de kinderen en wat krijg ik daar veel van ze voor terug.

Kinderen gaan een groot deel van de week naar school. Ze moeten zich veilig voelen en plezier kunnen maken. Ze bouwen aan hun zelfvertrouwen, leren met elkaar omgaan. Wij zijn er mede voor verantwoordelijk dat ze kunnen opgroeien als zelfbewuste, sociale en weerbare jonge mensen. Dat is de basis om te kunnen leren.

18 jaar geleden ben ik daarom begonnen als interne vertrouwenspersoon en heb daar veel cursussen doorlopen op dit gebied. In die 18 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met pestproblemen, niet-weerbare kinderen en ouders met een verleden. Als leerkracht ben je dagelijks bezig om de kinderen veiligheid en stabiliteit mee te geven. Als vertrouwenspersoon probeer ik leerkrachten te ondersteunen met deze soms zware taak en geef de kinderen (en ouders)  een extra luisterend oor Daarnaast geef ik ze handvatten om hulp te zoeken wanneer daar behoefte aan is. Ook geef ik gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van sociale veiligheid aan leerkrachten en directeuren van de stichting.

De opleiding “trainer omgaan met pesten” kwam voor mij als een logisch gevolg op alles wat er op mijn pad is gekomen. Doordat ik zelf al veel opleiding heb gevolgd op dit gebied, is het super om te zien dat ik hier ook weer veel bij leer. Net als in het begin van mijn leerkracht carrière ben je in het begin van de opleiding heel erg bezig met de inhoud van de training. De opleiding is zo opgebouwd dat je echt het overzicht stap voor stap gaat krijgen, door de opleidingsweekenden en de opdrachten. In het begin van de opleiding komt er heel veel op je af, maar met geduld en een open houding wordt alles elke keer weer duidelijker.

Dat de opleiding in weekenden gegeven wordt, geeft jou de kans om je echt onder te dompelen in de materie. Tijdens de weekenden ben je met andere studiegenoten, met ieder een eigen achtergrond en ander werkveld, bezig met rollenspelen, opdrachten en intervisie. Super leerzaam! Na een opleidingsweekend krijg je opdrachten mee tot het volgende weekend. Heel overzichtelijk in een studiemap. Dit geeft houvast. Tussen de weekenden in plan ik elke week een studieochtend in. Dit geeft mij rust. Daarnaast lees ik boeken en loop ik stage. Na een aantal weken opdrachten maken en stage lopen, ben je ook weer toe aan een opleidingsweekend. Je doorloopt de fases in een eigen tempo, rekeninghoudend met je eigen (werk) ervaringen. De opdrachten zijn erg bruikbaar en leerzaam. De docenten zijn zeer betrokken en enthousiast.  De opleiding “omgaan met pesten” is echt zeer praktisch met een goed onderbouwde theoretische achtergrond. Je leert niet alleen hoe je trainer kan worden op dit gebied, je leert ook jezelf beter kennen…dat is soms spannend, maar ook zeer waardevol. Zo ontwikkel ik mezelf niet alleen als leerkracht, interne vertrouwenspersoon en trainer, maar dus ook als mens. Een win- win situatie. Uiteindelijk ben ik zo een steeds stevigere bouwsteen voor de muur tegen pesten.

Ingeborg Bunnik – van Rooij april 2017