Opleiding tot trainer

Opleiding tot trainer

Wij gaan ons landelijk trainers team weer uitbreiden!

Voor wie

Wij bieden een opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten.

De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun werk of naast hun werk activiteiten tegen pesten willen ontplooien. Sommige cursisten hebben een eigen praktijk en brengen de diensten van Omgaan met Pesten hierin onder. Anderen gaan een eigen bedrijf of praktijk starten na de opleiding of bieden de diensten naast hun betaalde baan aan. Ook wordt de opleiding vaak gevolgd door pedagogisch professionals die in hun eigen werk beter met pesten willen omgaan, zoals o.a. leerkrachten, docenten, mentoren, interne begeleiders van basisscholen, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren, aandachtsfunctionarissen sociale veiligheid, vertrouwenspersonen, leerplichtambtenaren.

Deelname-eisen

 • minimaal hbo-diploma
 • ruime werkervaring en/of aanvullende opleidingen
 • ervaring in opleiden en/of trainen en/of hulp verlenen
 • communicatief zeer vaardig

Inhoud van de opleiding

U leert Sta Sterk trainingen en het anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ op te zetten en te begeleiden, workshops en themabijeenkomsten te geven. Dat betekent dat de lessen en thema’s van de Sta Sterk training centraal staan. Uiteraard werkt u tegelijkertijd aan het verbeteren van uw trainersvaardigheden.  Tot slot leert u uw kennis toe te passen in een themabijeenkomst met volwassenen zoals ouders en professionals. De opleiding bestaat uit een mix van kennisoverdracht, opdrachten en oefening van trainersvaardigheden.

          

Praktische zaken

De opleiding bestaat uit een drietal tweedaagse weekends (op zaterdag en zondag, inclusief overnachting), een toetsdag en een terugkomdag. De opleiding vindt plaats in een conferentiehotel in Driebergen. De groepsgrootte bedraagt maximaal 16 cursisten. De opleiding wordt door twee docenten begeleid.

Data opleiding 2019 – 2020 (zaterdag en zondag)

Opleidingsweekend 1 – zaterdag 9 en zondag 10 november 2019

Opleidingsweekend 2 –  zaterdag 11 & zondag 12 januari 2020

Opleidingsweekend 3 –  zaterdag 14 & zondag 15 maart 2020

Proeve van bekwaamheid –  zaterdag 18 april 2020

Follow-updag –  zaterdag 20 juni 2020

Wilt u zich inschrijven of een indruk van de opzet, inhoud en kosten voor de opleiding?
Vraag dan de opleidingsgids aan!

 

Wilt u zich inschrijven of meer informatie over de opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten?

Soms komt de uitgebreide cursusgids na aanvraag in de ‘spam’ of ‘ongewenste email’ terecht. Wanneer u denkt niets te hebben ontvangen in reactie op u aanvraag, raden wij u aan in uw ‘spam’ of ‘ongewenste email’ te kijken of contact met ons op te nemen via telefoon 0297 – 27 46 05 of de email cursussen@omgaanmetpesten.nl

Verzenden
Op dit moment ontvangt u cursusgids met het aanbod van de opleiding die van start is gegaan in 2019. Wij verwachten de uitgebreide cursusgids voor het aankomende seizoen te kunnen verspreiden na 25 mei 2019. De inhoud is nagenoeg gelijk. Verschil is dat we o.a. standaard gaan werken met webinars, een online studie-omgeving voor contact met elkaar tijdens de studie. Daarnaast onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden voor het aanbieden van verschillende opleidingsroutes en deellicenties.  De kosten kunnen daardoor iets verschillende t.o.v. de huidige kosten van de opleiding in het aankomende seizoen.
Hoe wij omgaan met uw gegevens beschrijven we in onze privacy verklaring. Deze verklaring vindt u hier.

Kom je kennismaken op zaterdag 25 mei? Dan organiseren wij een open dag!

Raakt pesten jou ook zo?

Vind jij de gevolgen ook zo naar?

Kinderen die steeds meer in een isolement komen en hun eigenwaarde verliezen.

Zou jij voor hen verschilmaker willen zijn?

En vooral ook kinderen preventief al sterker willen maken om zo de kans op het meemaken van pesten te verkleinen. Ouders en professionals willen ondersteunen en meer handvatten geven?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wie weet is de opleiding tot trainer omgaan met pesten precies de specialisatie voor jou als zelfstandige of jouw organisatie.

Een indruk van onze unieke lesmaterialen en animaties:

            

Op de open dag krijg je antwoord op vragen als:

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wat kun je na de opleiding?

Waaruit bestaat de methodiek?

Met welke unieke lesmaterialen – alleen beschikbaar voor Trainers Omgaan met Pesten met licentie – werken trainers? 

Wat is de behoefte ´in het veld´ aan trainers Omgaan met Pesten?

Wat betekent een trainer Omgaan met Pesten in relatie tot de wet sociale veiligheid op school?

Welke visie heeft Omgaan met Pesten op het voorkomen en aanpakken van pesten?

Hoe zien de opleidingsdagen eruit?

Waaruit bestaat de studiebelasting?

Hoe rond ik de opleiding af?

Wat biedt mijn licentie ‘trainer Omgaan met Pesten’ en hoe zet ik het trainerschap n de praktijk in?

Na de opleiding werk je met de Sta Sterk Methodiek en kun je o.a. :

 • De sta sterk training individueel en in groepsverband geven
 • Het anti-pestprogramma Sta Sterk op School geven
 • Workshops voor kinderen, jongeren, ouders en professionals verzorgen

Ook steeds meer anti-pestcoördinatoren kiezen ervoor zich aanvullend te scholen en specialiseren in interventies. Naast een coördinerende functie kunnen zij dan ook gericht methodieken inzetten ter preventie of juist het aanpakken van pesten op school. Hierbij kunt u denken aan interventies voor een specifieke groep of individuele leerlingen.

Meld je aan via cursussen@omgaanmetpesten.nl als je kennis komt maken op 25 mei om te onderzoeken of je deel wilt uitmaken van de opleidingsgroep die van start gaat op 9 november!

Certificering

De Stichting Omgaan met Pesten werkt met certificering en licenties. Dit is om de kwaliteit te waarborgen en de naam Omgaan met Pesten te beschermen. Hiervoor dient een trainer jaarlijks aan bepaalde eisen te voldoen. Gecertificeerde trainers kunnen gebruik maken van de diensten van het Steunpunt voor Trainers Omgaan met Pesten. Dit biedt o.a. de volgende voordelen:

 • een persoonlijke pagina op de website van de Stichting Omgaan met Pesten
 • ontvangst van de nieuwsbrief
 • deelname aan bijscholing op de landelijke dagen voor trainers Omgaan met Pesten
 • folders, posters, visitekaartjes, lesmaterialen tegen vergoeding
 • toegang tot intranet voor trainers omgaan met pesten en online materialen & animaties
 • invloed op de ontwikkeling van materialen en methode

Docenten

De docenten Mirelle Valentijn en Inge Coolen hebben allebei een eigen praktijk. Zij hebben ruime werkervaring in alle producten die de Stichting Omgaan met Pesten aanbiedt en kijken met veel plezier uit naar ieder volgend opleidingstraject.

                              

Mirelle Valentijn                                                      Inge Coolen

De docenten zijn beiden enthousiaste verspreiders van de methode van stichting Omgaan met Pesten die ontstaan is vanuit het werk van Dieta Uyterlinde. Zij zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van de methode, het materiaal en het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten. Beiden hebben daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Ook hebben beide docenten zitting gehad in het verenigingsbestuur en van daaruit gefungeerd als vertegenwoordiger naar het stichtingsbestuur. Daarnaast hebben ze allebei ruime ervaring in het werken met de methodiek vanuit hun eigen praktijk en geven zij al ruim 15 jaar les aan volwassenen. Deze ervaringen zetten zij vol enthousiasme in tijdens de opleiding.

Lees hier meer over Mirelle Valentijn
Lees hier meer over Inge Coolen

Wilt u laatste vragen stellen aan onze docenten, voor u een besluit neemt over deelname aan de opleiding? Dat kan! Maak een afspraak voor een telefoon-, skype- of persoonlijk gesprek op maandag 7 januari.

Neem contact met hen op via 0297-274605 of mail naar: cursussen@omgaanmetpesten.nl

Ervaring van een cursist

Ingeborg Bunnik – van Rooij heeft in 2016-2017 het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten. Zij deelt graag haar ervaringen met belangstellenden voor een toekomstig opleidingstraject.

Twintig jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik nog steeds met veel plezier leerkracht ben in het basisonderwijs. Als startende juf wist ik zeker, dit houd ik niet meer dan 10 jaar vol. Nu passeert de teller de 20 jaar en ik kan zeggen dat het niets met volhouden te maken heeft. Het begin was moeilijk en je ben je erg bezig met het les geven zelf. Je hebt dan nog weinig oog voor het kind. Het is dan nog een uitdaging om alles te doen wat er op een rooster staat. Je leert op de Pabo niet om te gaan met ouders, met probleem kinderen. Dit leer je door ervaring, door ontwikkeling, door studie en in mijn geval ook door zelf moeder te worden. Al twintig jaar geef ik veel van mezelf aan de kinderen en wat krijg ik daar veel van ze voor terug.

Kinderen gaan een groot deel van de week naar school. Ze moeten zich veilig voelen en plezier kunnen maken. Ze bouwen aan hun zelfvertrouwen, leren met elkaar omgaan. Wij zijn er mede voor verantwoordelijk dat ze kunnen opgroeien als zelfbewuste, sociale en weerbare jonge mensen. Dat is de basis om te kunnen leren.

18 jaar geleden ben ik daarom begonnen als interne vertrouwenspersoon en heb daar veel cursussen doorlopen op dit gebied. In die 18 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met pestproblemen, niet-weerbare kinderen en ouders met een verleden. Als leerkracht ben je dagelijks bezig om de kinderen veiligheid en stabiliteit mee te geven. Als vertrouwenspersoon probeer ik leerkrachten te ondersteunen met deze soms zware taak en geef de kinderen (en ouders)  een extra luisterend oor Daarnaast geef ik ze handvatten om hulp te zoeken wanneer daar behoefte aan is. Ook geef ik gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van sociale veiligheid aan leerkrachten en directeuren van de stichting.

De opleiding “trainer omgaan met pesten” kwam voor mij als een logisch gevolg op alles wat er op mijn pad is gekomen. Doordat ik zelf al veel opleiding heb gevolgd op dit gebied, is het super om te zien dat ik hier ook weer veel bij leer. Net als in het begin van mijn leerkracht carrière ben je in het begin van de opleiding heel erg bezig met de inhoud van de training. De opleiding is zo opgebouwd dat je echt het overzicht stap voor stap gaat krijgen, door de opleidingsweekenden en de opdrachten. In het begin van de opleiding komt er heel veel op je af, maar met geduld en een open houding wordt alles elke keer weer duidelijker.

Dat de opleiding in weekenden gegeven wordt, geeft jou de kans om je echt onder te dompelen in de materie. Tijdens de weekenden ben je met andere studiegenoten, met ieder een eigen achtergrond en ander werkveld, bezig met rollenspelen, opdrachten en intervisie. Super leerzaam! Na een opleidingsweekend krijg je opdrachten mee tot het volgende weekend. Heel overzichtelijk in een studiemap. Dit geeft houvast. Tussen de weekenden in plan ik elke week een studieochtend in. Dit geeft mij rust. Daarnaast lees ik boeken en loop ik stage. Na een aantal weken opdrachten maken en stage lopen, ben je ook weer toe aan een opleidingsweekend. Je doorloopt de fases in een eigen tempo, rekeninghoudend met je eigen (werk) ervaringen. De opdrachten zijn erg bruikbaar en leerzaam. De docenten zijn zeer betrokken en enthousiast.  De opleiding “omgaan met pesten” is echt zeer praktisch met een goed onderbouwde theoretische achtergrond. Je leert niet alleen hoe je trainer kan worden op dit gebied, je leert ook jezelf beter kennen…dat is soms spannend, maar ook zeer waardevol. Zo ontwikkel ik mezelf niet alleen als leerkracht, interne vertrouwenspersoon en trainer, maar dus ook als mens. Een win- win situatie. Uiteindelijk ben ik zo een steeds stevigere bouwsteen voor de muur tegen pesten.

Ingeborg Bunnik – van Rooij april 2017