Bonnie de Ligny

Bonnie de Ligny

U kunt bij mij terecht voor:
* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
* Studiedagen voor beroepskrachten (co-trainer)
* Ondersteuning (door)ontwikkelen anti-pestbeleid
* Omgaan met Elkaar groepsproject (als co-trainer met een gecertificeerde collega).
* Stevige Stap training, individueel en in groepsverband
* Ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. de overstap naar de brugklas

Bonnie de Ligny

Beste geïnteresseerde, fijn dat ik me even voor mag stellen!

Mijn visie
Ik geloof in de puurheid van kinderen en hun eigen inzicht in wat goed voelt en niet. Ik geloof ook in de verantwoordelijkheid van volwassenen om kinderen en jongeren op een respectvolle manier te begeleiden in het omgaan met anderen en het voelen van eigen grenzen. Zij hebben ons (ouders, groepsleiders en overige betrokkenen) nodig in dit leerproces.

Mijn interesse heeft altijd gelegen bij kinderen. Ik denk dat kinderen ons weer inzichten kunnen geven die wij volwassenen uit het oog zijn verloren. Als we goed naar ze luisteren, open staan en ruimte bieden om gedachten en gevoelens te delen, dan kunnen we van hen iets moois opsteken, iets van onszelf. Het mooie is dat door onze oprechte aandacht een kind zich gezien en gehoord voelt en het (zelf)vertrouwen groeit. Dat maakt ze zelfbewust, sociaal sterk én vrolijker.

Daarnaast geloof ik in de kracht van communicatie. Ik ben ervan overtuigd dat het bieden van communicatievaardigheden aan kinderen en jongeren heel veel verdriet, frustratie en onvermogen voorkomt, ook op latere leeftijd. Ik denk zelfs dat het een kans is om een fijnere samenleving te creëren. Mijn motto: `Je kunt niet níet communiceren´ Het verschaffen van meer inzicht in verbaal en non-verbaal gedrag (communicatie) bij kinderen en volwassenen is belangrijk. Meer inzicht betekent het zien en ervaren van keuzes en mogelijkheden in het inzetten van ander gedrag. Gedrag is interactie. Interactie is actie en reactie tussen personen. De actie en reactie kun je zelf veranderen. Het fijne hiervan is dat als jij je eigen gedrag (actie) positief bij kunt sturen je ook invloed hebt op het gedrag (de reactie) van de ander. Jij hebt dus de macht om een negatieve cirkel te doorbreken.

Mijn missie
Door mezelf te professionaliseren als trainer omgaan met pesten kan ik op kleine schaal concreet een bijdrage leveren aan mijn visie. Dat geeft me een goed gevoel. In mijn opleiding ben ik mezelf aardig tegen gekomen: al mijn valkuilen, maar ook mijn kracht en talenten. In wezen heb ik via de OMP opleiding zelf een Sta Sterk Training doorlopen. En ik kan u vertellen, het werkt! De Sta Sterk punten pas ik nu zelf toe. Maar.. ik ben nog lang niet uitgeleerd. Gelukkig niet. Oefening baart kunst en van elke situatie en elk kind dat ik mag begeleiden, leer ik zelf ook weer iets.

Mijn kracht als trainer en mens ligt in mijn aangeboren interesse voor mensen in al hun vormen en maten en met al hun eigenaardigheden. Ik kijk naar kwaliteiten en behoeften en ga graag in contact. De nodige humor en zelfreflectie is ook aanwezig. Ik zie het leven positief en kijk graag naar de mogelijkheden die het biedt. Geen donderwolken dus, maar zonneschijn bij Buro Welzijn!