Frans Veelers

Frans Veelers

Gecertificeerd trainer Omgaan met Pesten met een licentie voor:

  • Sta Sterk training individueel en in groepsverband 8-12 jaar
  • Sta Sterk workshops 8-12 jaar
  • Specialisatie Stevige Stap brugklastraining
  • Anti-pestprogramma Sta Sterk op School
  • Workshops voor ouders en professionals
  • Anti-pestprogramma Omgaan met Elkaar
  • Studiedagen en ondersteuning bij Sociaal Veiligheidsbeleid

Mijn naam is Frans Veelers en ik woon in Vasse (bij Ootmarsum) Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Op 22 april 2006 heb ik mijn certificaat “trainer Omgaan met Pesten” behaald.
Na mijn middelbare school heb ik de opleiding CIOS gevolgd. Ik ben daar Tennisleraar, Judoleraar en Voetbaltrainer oefenmeester 2 geworden.
Na een aantal jaren hierin werkzaam geweest te zijn ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven.

Door mijn vele vrijwilligerswerk als jeugdtrainer, lid ouder- en medezeggenschapsraad op de basisschool, kwam ik in aanraking met het fenomeen pesten. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan heb ik de opleiding Omgaan met Pesten en sociale weerbaarheid gevold. Deze opleiding sprak mij enorm aan mede doordat de oprichter Dieta Uyterlinde ook sporttrainer was.

De lichaamstaal is hierbij van groot belang, hoe kom ik sterk over en hoe zorg ik ervoor dat mijn lichaamstaal past bij wat ik zeg. Naast de opleiding “Omgaan met Pesten”heb ik een aantal Workshops ,Groene Spelen, gevolgd op de Academie lichamelijke opvoeding in Amsterdam. Groene spelen zijn co√∂peratieve spelen. Het zijn speelse bewegingsvormen waarbij winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Niet het winnen maar het samen speels bewegen staat centraal. Het speldoel of bewegingsdoel kan slechts bereikt worden door een gezamenlijke inspanning van alle deelnemers.