Heidi Beerens

Heidi Beerens

U kunt bij mij terecht voor:
* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
* Studiedagen voor beroepskrachten
* Ondersteuning (door)ontwikkelen anti-pestbeleid
* Omgaan met Elkaar (groepsproject).

Heidi Beerens

Mijn naam is Heidi Beerens (1971). Vanuit mijn woonplaats Hapert (Nrd-Brabant) ben ik werkzaam in mijn praktijk Innerflex coaching & training. In deze praktijk begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen naar meer zelfvertrouwen, het kunnen stellen van gezonde grenzen, leren omgaan met lastige situaties en pesten, faalangst en persoonlijke ontwikkeling. In het dagelijkse leven vervul ik de rol van moeder van twee kinderen met veel plezier.

Woorden als kracht, enthousiasme, daadkracht, flexibiliteit, veerkracht, dynamisch, betrokken, veelzijdig en gevoelig passen bij mijn persoonlijkheid. De rode draad in mijn leven is mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn eigen groei

Mijn veelzijdigheid komt terug in de door mij gevolgde opleidingen. Naast een 4 jarige opleiding op het gebied van coaching & counseling heb ik opleidingen gevolgd bij de Stichting Omgaan met pesten, Ericksoniaanse hypnose, natuurgeneeskunde en aanvullende trainingen op het gebied van emotioneel en energetisch lichaamswerk. Door deze veelzijdigheid ben ik in staat om mijn cliënten te begeleiden op het gebied van hun denken (mentaal), op emotioneel gebied (gevoelens) en kan ik inspelen op meer effectief gedrag (gedragsverandering). Dit zet je terug in je eigen kracht

Het bijzondere aan de begeleiding van kinderen en jongeren is dat ik te maken heb met zijn of haar gezin en de omgeving van het kind. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een kind te maken heeft met pesten en lastige situaties waarop hij of zij niet om kan gaan, heeft dat een enorme impact op de ontwikkeling van het kind en op het gezin. Als coach begeleid ik slachtoffers van pesten naar meer weerbaarheid en begeleid ik de emotionele processen rondom het pesten. In mijn praktijk begeleid ik ook regelmatig ‘de pester’, waarbij we op zoek gaan naar wat maakt dat hij in pestgedrag terecht komt en hoe hij dit gedrag op een voor hem of haar veilige manier kan veranderen.

Innerflex coaching & training is aangesloten bij beroepsverenigingen. Afhankelijk van uw ziektekosten verzekering (en de gekozen aanvullende dekking) kunnen een deel van de kosten van begeleiding worden vergoed.

Innerflex Coaching en training begeleid kinderen, jongeren en volwassenen door middel van:.
1. individuele coaching (6-99 jaar);.
2. groepstrainingen;.
3. faalangst training;.
4. oudercoaching;.
5. lezingen en workshops voor ouders/opvoeders;.
6. lezingen, workshops en projecten op maat voor basisscholen en voortgezet- en beroepsonderwijs (schoolprojecten),
kinderdagverblijven, pedagogische medewerkers en andere hulpverleners en begeleiders van kinderen en jongeren..

Ik richt mij op kinderen vanaf 4 jaar, jongeren, volwassenen, opvoeders en beroepsbeoefenaars binnen de gezondheidszorg, het jeugdwerk, kinder- en tieneropvang en het onderwijs en het bedrijfsleven. Ik geef training en coaching op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en assertiviteit, omgaan met pesten, faalangst, persoonlijke ontwikkeling en communicatie en verzorg yogalessen en projecten op maat. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Sinds 2003 heb ik met voldoening al veel individuen en groepen begeleid. Ik vind het prachtig als deelnemers zelf mogelijkheden voor verandering ontdekken en deze eigen maken. Ik ben trots op positieve reacties die ik van kinderen, jongeren, ouders en beroepsbeoefenaars heb mogen ontvangen.