Kim Warners

Kim Warners

KIKZ! Training Coaching Advies
Herenstraat 19
2681 BC Monster

U kunt bij KIKZ! terecht voor:

* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
* Stevige Stap training, individueel en in groepsverband: voor groep 8 en brugklas
* Ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. de overstap naar de brugklas

Ieder kind is uniek en heeft recht op een zorgeloze, veilige omgeving om in (op) te groeien.
Kansen te mogen pakken en zich te kunnen ontwikkelen.

En soms komt het voor dat dit niet lukt… een kind zit niet lekker in zijn/ haar vel, voelt zich niet veilig, heeft last van pestgedrag, last van faalangst, is minder weerbaar heeft problemen met loyaliteit, etc.

Hoe dan verder? KIKZ! kan hierbij ondersteunen. Door Kinderen In hun Kracht te Zetten!

  • (Sta Sterk) Trainingen (weerbaarheid, omgaan met pesten, sociale vaardigheden)
    De Sta Sterk training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. De weerbaarheid wordt vergroot. En dat is belangrijk! Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten, zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en of verminderde schoolprestaties. Ook als er geen sprake is van pestgedrag, maar je kind of jij wilt meer weerbaarder zijn, meld je aan voor een groepstraining of individueel traject!
  • Coaching voor kinderen (en/of ouders en begeleiders)

Naast het ondersteunen van de kinderen hierbij, geeft KIKZ! ook advies aan scholen/ instellingen en organisaties die hier een hulpvraag in hebben:

  • Ondersteunen bij het opzetten, actualiseren en/of borgen van een (sociaal) veiligheidsplan, anti-pestprotocol, etc.
  • Organiseren en/of geven van workshops voor beroepskrachten
  • Organiseren en/of geven van ouderbijeenkomsten
  • Verzorgen van coaching en training
    Hierbij ligt de focus op het zorgen voor een sociaal veilige omgeving van de school/ de organisatie. Hierin komen alle aspecten die met sociale veiligheid te maken hebben aan bod. Te denken valt aan omgaan met pestgedrag, discriminatie, agressie, intimidatie.