Margit Meuwissen – van der Straaten

Margit Meuwissen – van der Straaten

U kunt bij mij terecht voor:
* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
* Studiedagen voor beroepskrachten (co-trainer)
* Ondersteuning (door)ontwikkelen anti-pestbeleid
* Omgaan met Elkaar groepsproject (als co-trainer met een gecertificeerde collega).
* Stevige Stap training, individueel en in groepsverband
* Ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. de overstap naar de brugklas

Margit Meuwissen – van der Straaten
En dan… uw kind wordt gepest. U wilt hem helpen. Maar hoe? In de Sta Sterk training leert uw kind dat hij/zij zelf invloed kan uitoefenen op deze ongewenste situatie. Het kind leert fysiek sterk te staan, zijn/haar stem te laten horen en te zeggen waar hij last van heeft. Uw kind leert in kleine stapjes weer vertrouwen te hebben in zichzelf, te ontspannen, meedoen met een spelactiviteit en zich weerbaar op te stellen. Samen met uw kind neemt u de stap om pesten een halt toe te roepen.

Mijn naam is Margit Meuwissen ( 1977) en woon met mijn man in Laren NH.

In mijn omgeving zie ik steeds meer kinderen die in het dagelijks leven tegen allerlei problemen aanlopen. Op leergebied, maar ook op het sociaal-emotionele vlak. Op school of thuis is niet altijd de kennis of de mogelijkheid om intensieve begeleiding te bieden aan deze kinderen. Voor deze kinderen wil ik graag iets betekenen.

Kennis en vaardigheden heb ik opgedaan in het onderwijs als leerkracht en als manager van een internationaal kinderopvang. Omdat ik in die periode heb ervaren dat de meeste tijd en aandacht gaat naar de leerresultaten van het kind merkte ik dat een leerprobleem of sociaal emotioneel probleem de leerresultaten in de weg kunnen staan. Daarom ben ik kinderpraktijk Laren gestart. Mijn doel is om kinderen vol vertrouwen in zichzelf en met plezier in het leven te laten staan. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Daarvan wil ik ze bewust maken. Ik stimuleer ze om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht en kwaliteiten. Het voelt geweldig om een kleine bijdrage te leveren aan dit proces. De grootste prestatie levert uiteindelijk het kind zelf!