Margo Henderson

Margo Henderson

U kunt bij mij terecht voor:
* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
* Studiedagen voor beroepskrachten
* Ondersteuning (door)ontwikkelen anti-pestbeleid
* Omgaan met Elkaar (groepsproject).
* Stevige Stap training, individueel en in groepsverband
* Ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. de overstap naar de brugklas

Margo Henderson

Mijn naam is Margo Henderson en ik woon in Amsterdam. Ik wil mijn energie steken in het bestrijden van het pestprobleem. Ik vind het afschuwelijk dat veel kinderen zich niet veilig voelen, en dat sommige kinderen pestgedrag nodig hebben om zich staande te houden. Graag wil ik beide groepen helpen om zich positief, krachtig en weerbaar te gedragen.

Na mijn studie pedagogiek heb ik eerst voor de klas gestaan en ook andere functies in het onderwijs vervuld. Daarnaast heb ik vrijwilligerswerk gedaan als groepsleider en (telefonisch) hulpverlener.

In 2007 ben ik mijn eigen bureau OMONIA gestart. Medio 2014 heb ik de naam gewijzigd in AANPAK PESTEN, omdat dat beter beschrijft wat ik doe.

Ik organiseer regelmatig STA STERK trainingen in Amsterdam Oud-West. En ook voor een individueel traject kunt u bij mij terecht, voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en andere belangstellenden mij inschakelen voor een ouderavond, themabijeenkomst, studiedag of project op maat.

Naast de bovenstaande activiteiten ben ik tevens docent aan de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten. In 2013 is mijn boek Omgaan met Pesten uitgekomen, waarin u meer informatie vindt en tips om pesten aan te pakken.