Ouders

Ouders

 

Maakt u zich zorgen omdat uw kind wordt gepest, minder weerbaar is of onzeker?

Heel begrijpelijk in zo’n situatie. Maar gelukkig hebben wij hier doeltreffende oplossingen voor.

 

Een van de oplossingen zou kunnen zijn om uw kind een Sta Sterk training te laten volgen. In deze training leert uw kind om door middel van bijvoorbeeld sterke lichaamstaal het zelfvertrouwen te vergroten, waardoor hij of zij beter voor zichzelf kan opkomen. Zo’n training kan in groepsverband maar ook individueel plaatsvinden. Voor kinderen in groep 8 die de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken en daar moeite mee hebben, kan de Stevige Stap training een goede ondersteuning bieden.

 

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over onze trainingen:

De Sta Sterk training

De Stevige Stap training

Een individueel traject

 

Een andere manier om het pesten tegen te gaan, of in ieder geval te verminderen, is door met school te gaan praten. Onze trainers bieden verschillende mogelijkheden om in samenwerking met de school het pesten aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een workshop in de klas of een Sta Sterk op School training.

Al onze werkwijzen zijn gericht op het aanbieden van praktische handvatten aan slachtoffers om pesten tegen te gaan en/of te stoppen. Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

De interventies ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ van de Stichting Omgaan met Pesten zijn op de lijst van veelbelovende anti-pestmethoden (de zogenaamde Lijst Dekker) geplaatst. Dit betekent dat deze programma’s kwaliteit bieden en ingezet kunnen worden op scholen. Beide programma’s doen mee aan het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’. Dit is een grootschalig landelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een consortium van universiteiten en het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer over dit onderzoek kunt u lezen op watwerkttegenpesten.nl.