Over Omgaan met Pesten

Omgaan met Pesten bestaat uit een drietal organisaties:

Opgericht in 2004 om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de methode ‘omgaan met pesten,’ te verspreiden. Wat begon als een training Omgaan met Pesten is nu de succesvolle 
Sta Sterk training

De stichting spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken.

Met veel enthousiasme werken onze bestuursleden vanuit hun ‘vrijwilligersfunctie’
aan het realiseren van de doelen die de stichting zich gesteld heeft

Inmiddels is ‘Omgaan met Pesten’ uitgegroeid tot een professionele organisatie, met Steunpunt voor trainers, die door heel Nederland en België trainingen en anti-pestprogramma’s verzorgen.

De bij stichting Omgaan met Pesten aangesloten trainers versterken elkaar door middel van verdere professionalisering, onderlinge ondersteuning, samenwerking en het (door)ontwikkelen van de trainingen en nieuwe materialen.

Alle diensten en producten worden regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Vanuit het Kenniscentrum  wordt o.a. de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten, Stevige Stap en anti- pestcoördinator verzorgd en ontwikkelen we materialen voor de trainingen, in samenwerking met de stichting en aangesloten trainers. 

Naast hun taken vanuit het Kenniscentrum, zijn de docenten
Mirelle Valentijn, Inge Coolen,
Marloes van Tetering, ook trainer Omgaan met Pesten

Missie & Visie

Stichting Omgaan met Pesten erkent dat pesten als maatschappelijk probleem bestaat.


Wij spannen ons in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Wij zien pesten als een groepsprobleem: waar groepen samenkomen kan pestgedrag ontstaan. In onze visie kunnen diverse betrokkenen vanuit hun eigen positie handelen om pesten te bestrijden.

Omgaan met Pesten richt zich in haar activiteiten in de eerste en belangrijkste plaats op de slachtoffers; deze worden getraind en ondersteund in het toepassen van de Sta-Sterk-methode, waardoor pesten afneemt of stopt. Maar ook mensen in de (directe) omgeving zijn onderdeel van onze aanpak; ouders, klasgenoten, familieleden en professionals (zoals docenten en leerplichtambtenaren). Ook zij kunnen door trainingen te volgen of lezingen en workshops bij te wonen leren hoe zij pesten in hun omgeving of werk tegen kunnen gaan. 

Daarom pakken wij pesten aan door:

  • het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen en oplossen van pesten,
  • het versterken van sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren.
  • het opleiden van trainers omgaan met pesten,
  • het opleiden en ondersteunen van anti-pestcoördinatoren,
  • deskundigheidsbevordering van beleidsmakers en beroepskrachten,

Kernwaarden:

Bij onze aanpak hanteren wij een aantal kernwaarden. Deze vormen de leidraad voor onze trainingen en workshops.

Empathie

Wij voelen mee en begrijpen mensen die met pesten te maken hebben of krijgen. Of dat nu gaat om slachtoffers van pesten, ouders, professionals of pesters.

Integriteit

Wij gaan op integere, respectvolle en eerlijke wijze met elkaar, onze klanten en onze relaties om.

Ervaring

Wij hebben ruime ervaring in het omgaan met pesten, zodat wij het probleem in al zijn verschijningsvormen kunnen aanpakken.

Effectief

Onze Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de richtlijn Pesten van het NJI. Onze anti-pestprojecten staan in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW.
Sta Sterk op School is daarnaast ook een Gezonde School interventie en staat in de lijst Erkende Interventies van het RIVM.
  In de projecten die wij op scholen draaien, gebruiken wij de laatste wetenschappelijke inzichten.

Kennis van zaken - deskundigheid

Wij hebben jarenlang kennis opgedaan om pesten zo goed mogelijk te voorkomen en bestrijden.

Doneer aan Stichting Omgaan met PestenDe Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat inhoudt dat u belastingvoordeel ontvangt wanneer u ons financieel steunt.

We nodigen ook u van harte uit om vriend, donateur, of sponsor van Stichting Omgaan met Pesten te worden!

Door Stichting Omgaan met Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten. Hiermee steunt u niet alleen slachtoffers van pesten, maar maakt u het mede mogelijk dat de stichting iedereen in Nederland kan bijstaan bij vragen over de aanpak van pesten. Met uw donatie kunnen we meer kinderen een heerlijke jeugd geven!