Over Omgaan met Pesten

Omgaan met Pesten bestaat uit een drietal organisaties:

 

1. De stichting Omgaan met Pesten;

 

Opgericht in 2004 om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de methode ‘omgaan met pesten,’ te verspreiden.
Inmiddels is de Stichting uitgegroeid tot een professionele organisatie, met trainers die door heel Nederland en België trainingen en anti-pestprogramma’s verzorgen.
Wat begon als een training Omgaan met Pesten is nu de succesvolle Sta Sterk training. Alle diensten en producten worden regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

 

2. Het Steunpunt voor Trainers Omgaan met Pesten;

 

Zodat bij de stichting aangesloten trainers elkaar versterken door middel van onderlinge ondersteuning, samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe materialen.

 

3 Het kenniscentrum Omgaan met Pesten;

 

Die de ‘beroepsopleidingen’ voor haar rekening neemt, zoals de cursus Anti-pestcoördinator en de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten en vervolgopleidingen Stevige Stap trainer en Anti-pestprojecten op maat (antipestbeleid, antipestprogramma’s, studiedagen voor professionals).
Naast hun taken vanuit het Kenniscentrum, zijn de docenten Mirelle Valentijn, Inge Coolen, Marloes van Tetering, Lilian Smak Gregoor en Anja Plevier ook trainer Omgaan met Pesten

 

Missie & Visie

Stichting Omgaan met Pesten erkent dat pesten als maatschappelijk probleem bestaat. Zij spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Wij zien pesten als een groepsprobleem: waar groepen samenkomen kan pestgedrag ontstaan. In onze visie kunnen diverse betrokkenen vanuit hun eigen positie handelen om pesten te bestrijden.

Omgaan met Pesten richt zich in haar activiteiten in de eerste en belangrijkste plaats op de slachtoffers; deze worden getraind en ondersteund in het toepassen van de Sta-Sterk-methode, waardoor pesten afneemt of stopt. Maar ook mensen in de (directe) omgeving zijn onderdeel van de aanpak van de stichting om haar doel te realiseren; ouders, klasgenoten, familieleden en professionals (zoals docenten en leerplichtambtenaren). Ook zij kunnen door trainingen te volgen of lezingen en workshops bij te wonen leren hoe zij pesten in hun omgeving of werk tegen kunnen gaan.

Daarom pakken wij pesten aan door:

  • het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen en oplossen van pesten,

 

  • het versterken van sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren.

 

  • het opleiden van trainers omgaan met pesten,

 

  • het opleiden en ondersteunen van anti-pestcoördinatoren,

 

  • deskundigheidsbevordering van beleidsmakers en beroepskrachten,

 

 

Kernwaarden

Bij onze aanpak hanteren wij een aantal kernwaarden. Deze vormen de leidraad voor onze trainingen en workshops. Onze kernwaarden zijn:

 • Empathie: wij kunnen ons goed inleven in mensen die met pesten te maken hebben of krijgen, of dat nu gaat om slachtoffers van pesten, pesters, ouders of beroepskrachten.
 • Integriteit: wij gaan op integere, respectvolle en eerlijke wijze met elkaar, onze klanten en onze relaties om.
 • Kennis van zaken/deskundigheid: wij hebben jarenlang kennis opgedaan om pesten zo goed mogelijk te voorkomen en bestrijden.
 • Ervaring: wij hebben ruime ervaring in het omgaan met pesten, zodat wij het probleem in al zijn verschijningsvormen kunnen aanpakken.
 • Effectief: onze Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de richtlijn Pesten van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid .
  Onze anti-pestprojecten Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar staan in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Sta Sterk op School is daarnaas ook een Gezonde School interventie en staat in de lijst Erkende Interventies van het RIVM.  In de projecten die wij op scholen draaien, gebruiken wij de laatste wetenschappelijke inzichten.

 

Een goed doel

Doneer aan Stichting Omgaan met PestenDe Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat inhoudt dat u belastingvoordeel ontvangt wanneer u ons financieel steunt.

We nodigen ook u van harte uit om vriend, donateur, of sponsor van Stichting Omgaan met Pesten te worden!

Door Stichting Omgaan met Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten. Hiermee steunt u niet alleen slachtoffers van pesten, maar maakt u het mede mogelijk dat de stichting iedereen in Nederland kan bijstaan bij vragen over de aanpak van pesten. Met uw donatie kunnen we meer kinderen een heerlijke jeugd geven!