Pers

Heeft u een vraag over ons aanbod of wilt u een reactie op een actuele gebeurtenis? U kunt dan contact opnemen met:

 

Mirelle Valentijn

Voorzitter Bestuur Stichting Omgaan met Pesten

mvalentijn@omgaanmetpesten.nl

 

Caroline van Bommel

Bestuurslid Stichting Omgaan met Pesten

cvanbommel@omgaanmetpesten.nl