Samenwerkingsverbanden

Samen sta je sterker…

Wij zijn blij met de samenwerkingsverbanden tussen de Stichting Omgaan met Pesten en onderstaande organisaties.

mediawijzer

Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is een expertisecentrum voor mediawijsheid, dat in mei 2008 is opgericht op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Jeugd en Gezin. Binnen de netwerkorganisatie Mediawijzer.net werken de aangesloten partners samen en delen kennis en informatie in relatie tot mediawijsheid met de andere netwerkpartners. Mediawijzer.net en haar netwerkpartners doen dit door meer samenhang aan te brengen in hun beleid en activiteiten, door zich gezamenlijk te presenteren en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. Zij richten zich daarbij op een brede doelgroep van burgers en instellingen.

kinderombudsman

De Kinderombudsman

Wie gepest wordt op school, kan dat het beste bespreekbaar maken. Leerlingen en ouders kunnen naar de leraar stappen, naar de schoolleider, een klacht indienen of de vertrouwensinspecteur inseinen. Mochten er toch gevallen zijn waarin ouders of leerlingen zich niet geholpen voelen na het doorlopen van de bestaande klachtenprocedures, dan kunnen zij terecht bij de Kinderombudsman. De Kinderombudsman kan vervolgens de verantwoordelijken aanspreken.

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft samen met Staatssecretaris Sander Dekker eind maart 2013 een plan van aanpak tegen pesten gepresenteerd. Hierin is het plan opgevat om scholen bij wet te gaan verplichten pesten op effectieve wijze tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Kijk voor meer informatie op www.dekinderombudsman.nl.

Logo Secret Sillie

Secret Sillie

Communicatie tussen kinderen en volwassenen is een essentiële factor om pestgedrag te (kunnen) signaleren. Juist omdat het voor een kind vaak lastig is om emoties en gevoelens rechtstreeks te ventileren naar een opvoeder, hulpverlener of leerkracht is Secret Sillie een mooi en passend middel om die communicatie op gang te helpen en te verbeteren. Op die manier kan ook een onderwerp als pesten, dat vaak plaatsvindt in het verborgen gebied, bespreekbaar worden gemaakt.

Secret Sillie is een gepatenteerd product dat is ontstaan naar aanleiding van persoonlijke ervaringen op het gebied van communicatie. Niet of nauwelijks gehoord worden speelde hierbij een grote rol. Secret Sillie is van mening dat onderliggende problematiek vaak niet opgemerkt wordt, bijvoorbeeld omdat een kind zich in een situatie bevindt waarin het niet wil of kan praten. Voor kinderen is het ontzettend belangrijk gehoord te worden. Als zij geen duidelijkheid hebben in een situatie en rondlopen met kleine of grote vragen, creëren zij hun eigen waarheid. Dit kan hen op de lange termijn belemmeren in hun functioneren.

De producten van Secret Sillie zijn ontwikkeld met als doel kinderen te stimuleren en te prikkelen om beter te leren communiceren. Op deze manier krijgt u als ouder/opvoeder, leerkracht of hulpverlener inzicht in de belevingswereld van het kind, waar het kind behoefte aan heeft en welke hulp nodig is. Secret Sillie vindt het belangrijk dat ieder kind een stem heeft en deze kan laten horen, in welke situatie of omgeving het kind zich ook bevindt.

Secret Sillie levert op een laagdrempelige manier een bijdrage aan het bevorderen van de vertrouwensband tussen kind en volwassene. Het kind leert via Secret Sillie op een veilige manier communiceren, waarbij het zelf de regie in handen houdt. Secret Sillie is breed inzetbaar op verschillende gebieden, zoals in privésituaties, onderwijs, coachingstrajecten en/of andere vormen van kinderbegeleiding. De toepassing van Secret Sillie is afhankelijk van de situatie en van het te bereiken doel. Verder zijn er nog talloze andere toepassingen mogelijk op het gebied van communicatie. Ga voor meer informatie naar www.secretsillie.nl.

fleur-bloemen-stichting

De Fleur Bloemen Stichting

De dood van Fleur Bloemen uit Staphorst heeft veel teweeggebracht. Onder de ogen van klasgenoten sprong de 15-jarige tiener voor de trein. Vlak voor de school zou beginnen. De school waarop ze werd gepest. Waar ze niet meer heen wilde. Ze wilde wel door met haar familie, maar niet met het leven op school. Uiteindelijk koos ze voor een wanhoopsdaad. Zag in de overweg de enige uitweg… Een citaat uit haar schriftje maakt wel duidelijk hoe wanhopig ze was: “Ik kan er niet meer tegen. Ik wil hier weg. Voorgoed!”.

Een van de oprichters van de stichting, John Thijssen (een bedrijfsrechercheur uit Zeeland), schrijft in zijn vrije tijd verhalen en gedichten. Na de dood van Fleur heeft hij een gedicht geschreven dat is voorgedragen tijdens de stille tocht voor Fleur. Op dit gedicht kwamen zo veel reacties dat hij samen met nog drie anderen de Fleur Bloemen Stichting is begonnen. Op de website staan verhalen van slachtoffers van pesten. In de toekomst wil de stichting lezingen op scholen gaan geven over de gevolgen van pesten. Dit alles gebeurt in volledig overleg met de ouders van Fleur, die deze initiatieven steunen.