Sociale Veiligheid in tijden van Corona

Wees een held

Herinner je je nog dat we dit schooljaar zijn gestart met het thema ‘Wees een held met elkaar’ in de Week Tegen Pesten in september?

Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. In de week die daarop volgt nodigen we scholen en andere organisaties uit om hier opnieuw bij stil te staan. Daarbij ondersteunen we met:

Een serie artikelen ‘Sociale Veiligheid in tijden van corona’ voor professionals in het onderwijs:

Een gratis lespakket voor het basisonderwijs

Nu de scholen langer gesloten blijven, is het belangrijk dat we aandacht geven aan het sociale aspect en het welbevinden van de leerlingen. Het lijkt in eerste instantie misschien dat je nu – op afstand – niets kunt doen. Niets is echter minder waar.

We zijn allemaal helden

Want, wow, helden zijn we en met elkaar doen we het goed in deze tijden
‘waarin alles anders werd dan ooit tevoren’ door het coronavirus.

Alle kinderen en jongeren zijn helden!
Ze maken er thuis het beste van en volgen lessen op afstand en volgen thuisonderwijs.

Alle ouders zijn helden!
Ze zorgen voor de kinderen, helpen bij of geven thuisonderwijs,
werken thuis, zetten zich in als mantelzorger of voor andere positieve initiatieven.

Alle scholen zitten vol met helden!
Leerkrachten proberen in contact te blijven met leerlingen, maken aangepaste lesprogramma’s
en ondersteunen leerlingen en ouders.

Wat een helden al die mensen groot & klein die in deze dagen voor elkaar zorgen.
Van vitaal beroep tot tekenen op de stoep.
Alles draagt bij.
Zo overwinnen we het coronavirus, zij aan zij.

Een held zijn

Als Stichting Omgaan met Pesten zijn we van mening dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen en in de tweede plaats voor een ander. 

Als jij sterk staat, durft een ander dat ook samen met jou. In je eentje is het moeilijk om het verschil te maken. Samen met andere helden wordt dat gemakkelijker. 

Ook nu gaat pesten gewoon door …
Eén op de tien kinderen op de basisschool wordt gepest. Dat zijn er in een klas al snel 2 tot 3 die jouw hulp nodig hebben. Op het VO liggen deze aantallen iets lager. Meer dan de helft van de leerlingen in een groep wil het vaak anders, maar weet niet hoe. Het lijkt misschien in eerste instantie of je nu – op afstand – niets kunt doen. Niets is echter minder waar. 

Ook nu, tijdens thuisonderwijs en les op afstand, komt fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij nu letterlijk op afstand van de docent zijn, kan het zelfs zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar en in reactie op de docent toeneemt. Grenzen worden sneller overschreden en gevolgen zijn minder zichtbaar. 

Leerkrachten en mentoren zijn ook nu de aangewezen personen om zich in te zetten voor het vasthouden of herstellen van sociale veiligheid in de groep. Dat vormt door les op afstand een extra uitdaging.

Gratis lespakket

Rond het weekend van 19 april kun je aandacht besteden aan de Landelijke Dag tegen Pesten. Veel scholen kiezen voor maandag 20 april of besteden daar gedurende de week aandacht aan.

Onze activiteiten en tools bieden mogelijkheden om kinderen spelenderwijs met elkaar in gesprek te brengen en het bewustzijn rond heldengedrag te vergroten.
Het lespakket is inzetbaar binnen het huidige thuisonderwijs en les op afstand en bevat activiteiten gericht op:

  • Waardering voor elkaar
  • Positief denken
  • Omgaan met gevoelens
  • Heldendaden
  • Als held terug naar school

Bij het lespakket voor het basisonderwijs kunnen ouders actief betrokken worden.
De begeleider kan een groep inspireren en stimuleren om samen helden te zijn. En daarmee de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderen, ook nu we op afstand van elkaar zijn.

Door samen heldengedrag te vertonen voel je je zelf sterker en minder kwetsbaar en durf je ook tegen groepsdruk in te gaan. Door het werken met deze activiteiten leren de kinderen elkaar ook steeds beter kennen en ligt de focus op gedrag dat je wél wilt zien. Dat draagt bij aan het terugdringen van pestgedrag.