Sponsoracties

Professioneel, deskundig & effectief

Stichting Omgaan met Pesten is een professionele organisatie met een landelijke netwerk van trainers die zich richt op het voorkomen en bestrijden van pesten. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan. Dit gebeurt door het leveren van maatwerk projecten, waarborging van deskundigheid, de pestproblematiek en de gevolgen ervan onder de aandacht brengen, het ondersteunen van gecertificeerde trainers, alsmede door een nauwe samenwerking met het Kenniscentrum dat trainers Omgaan met Pesten en anti-pestcoördinatoren opleidt. De organisatie Stichting Omgaan met Pesten bestaat uit professionele, actieve en welwillende mensen, die de strijd tegen pesten aan willen gaan.

Vanuit Stichting Omgaan met Pesten staan wij voor het bouwen aan zelfvertrouwen en het zoeken naar oplossingen. We geloven dat er met kinderen en jongeren, bij een goede aanpak, afspraken te maken zijn en houden ons niet bezig met het straffen of zwart maken van kinderen of jongeren die pestgedrag vertonen.

Doe ook mee

Sta Sterk en kom samen met Stichting Omgaan met Pesten op voor jezelf en een ander. Wordt bijvoorbeeld vrijwilliger, geef een gift, of start een eigen actie.

Wij werken zonder schuldvraag en zijn er voor alle rollen binnen het pestprobleem. Binnen onze visie gaan we ervan uit dat iedereen met de juiste ondersteuning ander gedrag kan aanleren of stoppen met grensoverschrijdend gedrag

We vinden het heel mooi dat we zo vaak worden benaderd door mensen, of organisaties die ook willen bijdragen aan onze missie. We uiten dan ook graag onze steun en verbinden met plezier onze naam aan passende sponsoracties en projecten. 

We vinden het heel mooi dat we zo vaak worden benaderd door mensen, of organisaties die ook  willen bijdragen aan onze missie. We uiten dan ook graag onze steun en verbinden met plezier onze naam aan passende sponsoracties en projecten. 

 

Heeft u ook een mooi idee voor een project of sponsoractie?

 

Kijk dan of dit binnen onze visie en mogelijkheden past:

  • Vooraf ontvangen we een projectplan met doel, planning en onderbouwing van de financiën. Dit hoeft geen uitgebreid en professioneel plan te zijn en geen echte begroting te zijn. Een A4 met plan van aanpak en toelichting is voldoende. Wel moet het duidelijk zijn hoe bv geprinte t-shirts betaald worden, mocht dit onderdeel zijn van de actie.
  • Het projectplan wordt besproken in het bestuur en daar wordt bepaald of de actie binnen onze missie en doelstellingen past. Hier wordt ook de kwaliteit van projecten waar wij ons aan verbinden afgewogen. Pas hierna wordt toestemming verleend om onze naam en/of logo te gebruiken.
  • Het project wordt door Stichting Omgaan met Pesten gesteund door aandacht via onze website en social mediakanalen en door het verschaffen van de juiste logo’s en symbolen. Eventueel kan een afgevaardigde van de Stichting aanwezig zijn op een belangrijk of feestelijk moment.
  • Logo’s en uitingen van Stichting Omgaan met Pesten mogen alleen gebruikt worden zoals omschreven in de huisstijlhandleiding. Deze wordt aangeleverd samen met de logo’s en symbolen.
  • Stichting Omgaan met Pesten is geen ‘investeringsfonds.’ Indien niet anders afgesproken, krijgt het project geen investering in de zin van geld of tijd (in organisatie). Ook staan wij niet open voor eventuele ‘verdienmodellen’. 
  • Stichting Omgaan met Pesten wil op geen enkele manier gekoppeld worden aan specifieke of persoonlijke situaties van pestproblematiek. Een professionele trainer uit ons netwerk kan hierbij voor advies worden ingeschakeld.