Sta Sterk training

Vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind en leert het omgaan met lastige (pest)situaties

Sta Sterk training

buitenschoolse groeps- en individuele training

Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.

Deze training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En dat is heel belangrijk!

De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Inhoud van de training

Het doel van de training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemers. Zo leren zij voor zichzelf opkomen in onaangename situaties, zoals bij verbaal en digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, pesten door buitensluiten, negeren en chanteren, spullen afpakken, et cetera.

De deelnemers werken onder andere aan:

  • uitstraling en lichaamshouding
  • stem- en woordgebruik
  • ademhaling
  • “nee” zeggen
  • het uiten van de eigen wil/mening
  • zeggen waar je last van hebt
  • positief denken
  • meedoen en buitensluiten oplossen
  • omgaan met elkaar en samenwerken
  • hulp vragen en bieden.

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers zich het nieuwe, weerbare gedrag steeds meer eigen gaan maken. De huiswerkopdrachten helpen hen de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Praktische zaken

De groepstraining omvat 10 lessen van 60 à 90 minuten. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats met het kind/de jongere. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen in het leerproces.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot zes kinderen.

Bij een individuele training wordt een maatwerktraject afgesproken. Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. In de regel zijn 5 à 8 lessen van 60 à 90 minuten voldoende. De training wordt meestal buiten schooltijd gegeven en is geschikt voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

Op de plattegrond vindt u de trainers die bij u in de buurt de Sta Sterk training geven. Ook kunt u bij startdata kijken wanneer er een groepstraining bij u in de buurt start.

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De Sta Sterk training staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut en in de JGZ-richtlijn Pesten als interventie voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. In de praktijk worden er ook groeps- en individuele Sta Sterk trainingen gegeven aan kinderen van 5 tot 7 jaar, aan jongeren ouder dan 12 jaar en aan volwassenen. Ook binnen deze leeftijdsgroepen worden positieve resultaten behaald. Meer informatie over de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut leest u op www.nji.nl.

Folder Sta Sterk training