Themabijeenkomsten voor ouders

Themabijeenkomsten voor ouders

 

Bij de aanpak van pesten op school is het belangrijk ook de ouders erbij te betrekken. Onderzoekers Ttofi en Farrington (2010) noemen dit zelfs als één van de belangrijke aspecten van een effectief anti-pestprogramma. Het betrekken van de ouders kan een school bereiken door een themabijeenkomst.

Kinderen vertellen het helaas niet altijd aan hun ouders als zij worden gepest. Uit onderzoek van Fekkes (2005) blijkt dat 67% van de regelmatig gepeste kinderen dit aan de ouders vertelde. Het is dus van belang dat ouders weten op welke signalen zij moeten letten en op de juiste wijze het gesprek met het kind voeren. Wanneer kinderen het wel aan hun ouders vertellen, reageren zij namelijk niet altijd op een effectieve manier. Sommige ouders moedigen hun kind aan om terug te vechten. Hoewel deze reactie begrijpelijk is, is dit ons inziens niet de meest effectieve manier. Veel slachtoffers zijn niet in staat om de grote stap van subassertief naar agressief gedrag te zetten. Andere ineffectieve en minder gewenste reacties van ouders: op de pester of de ouders van de pester toestappen en verwijten maken. Of niets doen, omdat de ouder denkt dat het bij de kindertijd hoort of omdat de ouder niet weet hoe te reageren. Daar komt nog bij dat veel ouders zelf in hun jeugd een bepaalde rol in pestsituaties hebben gehad, waardoor pesten bij hen sterke emoties kan oproepen.

Inhoud

De bijeenkomst voor ouders behandelt het pestprobleem vanuit de rol van de ouder. De ouders krijgen kennis aangereikt over pesten en handvatten om hun eigen rol bij het voorkomen en stoppen van pestgedrag goed te kunnen vervullen.

Onderwerpen

– Wat is plagen? En wanneer is het pesten?
– Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
– Waarom wordt er gepest?
– Hoe vaak komt pesten voor? En waar vooral?
– Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
– Wat kan ik doen om de pester te helpen?
– Wat kan ik doen om pesten te bestrijden?
– Hoe ziet weerbaar gedrag er uit?
– Wat is hierin de rol van de ouder? En welke rol heeft de school?

Er wordt gewerkt met presentaties, opdrachten, discussies en casussen.

Praktische zaken

De themabijeenkomst omvat één meeting van 2,5 à 3 uur voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de betreffende school. De maximale groepsgrootte is 80 deelnemers.

Deze bijeenkomst vindt voorafgaand aan of gedurende de looptijd van een van de anti-pestprojecten Omgaan met Elkaar plaats, maar kan ook los worden gegeven.

U vindt op de plattegrond de trainers bij u in de buurt die graag een themabijeenkomst bij u komen verzorgen.