verschilmakers

Vraag nu het lespakket aan voor de Week Tegen Pesten 2020

Je ontvangt het lespakket dan de eerste week van september in je mailbox.

Ga samen aan de slag,
voor een sociaal veilige omgeving waarin respect, acceptatie, waardering van jezelf en elkaar de boventoon voeren.

Het gratis lespakket geeft werkvormen, tips en tools om samen met de groep aan de slag te gaan. Door samen te werken maken we met elkaar het verschil, zodat iedereen zich sociaal veilig kan voelen.

Maak een keuze uit de verschillende werkvormen die past bij jouw doelgroep. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terug komen.

Dit jaar ontvang je bij het lespakket een gratis opname van de masterclass:

“Hoe kan je in 4 stappen de machtsstrijd inzetten voor een positieve groepssfeer?”

Deze masterclass helpt je om de normingfase de juiste aandacht te geven.

Het lespakket is ontwikkeld door...

gecertificeerde trainers vanuit Stichting Omgaan met Pesten in het kader van de Week Tegen Pesten 2020 van Stichting School & Veiligheid - www.weektegenpesten.com

De coronaperiode heeft een grote streep getrokken in het ‘normale proces’ van met elkaar opgroeien en leren.

Ineens moesten we elkaar op een andere manier begroeten en was er de fysiek afstand.

Er kwamen allerlei vragen in het onderwijs, verenigingen, sportclubs etcetera over wat nog wel en niet mocht en kon.

De start van het nieuwe schooljaar vraagt wat van de professional, kinderen en jongeren. Groepen worden opnieuw gevormd, waarin kinderen en jongeren een eigen plek zoeken en vinden. Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe start en kans om oude patronen los te laten.
* (Bron: Stichting School en Veiligheid)

Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten een bijzondere betekenis in dit proces. Het gaat meer dan ooit over het belang van groepsvorming – waarin je samen het verschil maakt voor een veilige omgeving. Als je de normingsfase de juiste aandacht geeft, zorg je ook dat er afspraken ontstaan tussen de groepsleden die gedragen worden. Ons lespakket ondersteunt hier actief bij d.m.v. reflectievragen om met de groep te beantwoorden.
Op deze manier leg je een stevige basis voor het omgaan met elkaar in de groep.

Vraag het lespakket "Samen maken we het verschil" alvast aan en ontvang het de eerste week van september in je mailbox.

Samen maken we het verschil...

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met verschillende partners. Elk jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond een bepaald thema. Zo ook dit jaar: “Samen aan Zet“.

Tijdens deze week organiseren scholen en andere organisaties tal van activiteiten rondom groepsvorming en/of aanpak van pesten. Bijvoorbeeld door spellen, workshops of gastlessen. Elke organisatie geeft hier zijn eigen invulling aan.

Stichting Omgaan met Pesten heeft ieder jaar een eigen campagne, aansluitend bij het thema van Stichting School & Veiligheid. In die campagne brengen we een lespakket voor het PO en VO uit. In dit lespakket staan diverse werkvormen, tips en tools. Onze gecertificeerde trainers verzorgen graag een workshop of gastles rondom de Week tegen Pesten.