Gevolgen van Coronatijd

Geplaatst woensdag mei 05, 2021 Door Mireille SchadeeVerdiep je in onderzoek naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen

Coronavirus en maatregelen

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen, hebben een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. Er zijn dan ook veel vragen waarop we nog geen antwoord kunnen geven. De onzekerheid is groot. De afgelopen maanden zijn er ondertussen wel veel onderzoeken uitgevoerd. Deze dienden om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het Nederlands Jeugdinstituut bundelde deze onderzoeken.

Onderzoeken

De kinderombudsman brengt iedere twee jaar het levensgeluk van kinderen in kaart. Hieruit komt naar voren dat het levensgeluk op het moment erg verschilt tussen bepaalde groepen kinderen. Dit jaar was er tijdens het onderzoek ook specifieke aandacht voor de gevolgen van corona op de kinderen. Veel kinderen geven daarin aan sociaal contact met vrienden te missen.

De UVA heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de coronacrisis op de stemming van jongeren. De helft van de jongeren in het onderzoek, geeft aan dat de coronacrisis en maatregelen hun stemming negatief heeft beïnvloed. Ze slapen minder, denken negatiever en voelen zich eenzaam of geïrriteerd. Ook maken zich meer zorgen over hun eigen gezondheid en/of schoolprestaties.

De universiteit van Tilburg deed onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op het sociale en psychische welbevinden van jongeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat het aantal fysieke contacturen met vrienden flink is afgenomen sinds de coronacrisis. Het online contact nam daarentegen juist toe. Daarnaast lijken er meer conflicten en spanningen te zijn ontstaan tussen de jongeren en hun ouders.

Er is in veel gezinnen openlijke of onderhuidse spanning. Het leven wordt nu al een langere tijd op een andere manier geleefd dan normaal. We leven immers in het klein, thuis, met minder contacten en activiteiten. Veel kinderen kunnen gewoon hun energie niet kwijt. Ze zitten te veel thuis, frustraties lopen op en die komen er in reactie op elkaar thuis uit.

Het is goed te erkennen dat kinderen en jongeren de coronacrisis en bijbehorende maatregelen psychisch zwaar kunnen vinden. Dit is namelijk een gezonde reactie op een onnatuurlijke situatie.

Tips

Drie tips bij het in gesprek gaan over corona met kinderen en jongeren:
1. Praten over de impact van corona helpt. Wissel ervaringen uit. Naast herkenning, kunnen juist ook de verschillen in ervaringen, kinderen en jongeren helpen. Je kunt ze daardoor een andere kijk geven op deze periode.
2. Stimuleer het ontdekken van oplossingen en laat kinderen en jongeren tips geven aan elkaar.
3. Sta stil bij wie of bij welke organisatie kinderen en jongeren terecht kunnen voor een luisterend oor en/of hulp.
Samen kunnen we zorgen dat kinderen en jongeren ook in tijden van corona sterk staan.
Lees meer over onderzoeken naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Door: Mirelle Valentijn en Elly Hanse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!