Kennis is kracht…

Weet wat je kunt doen tegen pesten 
Ontdek als ouder of professional tijdig signalen en voorkom pesten

Voor ouders...

Maak jij je zorgen om je kind, omdat het minder weerbaar is, gepest wordt of onzeker is? Gelukkig zijn er doeltreffende oplossingen.

Voor professionals...

Je zoekt naar handvatten om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken? Ontdek hoe wij je hierbij kunnen ondersteunen.

Voor kinderen...

Word je gepest? Wat erg voor je! Je zult je vaak verdrietig of boos voelen. Je wilt vast graag weten wat je kunt doen en zeggen. Wij helpen je graag…

Onze missie

Wij spannen ons in om enerzijds pesten te voorkomen en anderzijds om pesten op te lossen, of de gevolgen daarvan te beperken.

Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Omgaan met Pesten richt zich in haar activiteiten in de eerste en belangrijkste plaats op de slachtoffers

Zij worden getraind en ondersteund in het toepassen van de Sta-Sterk-methode, waardoor pesten afneemt of stopt

ook mensen in de (directe) omgeving zijn onderdeel van de aanpak van de stichting om haar doel te realiseren

Ouders, klasgenoten, familieleden en professionals, iedereen heeft een rol bij het voorkomen en aanpakken van pesten.

Buitensluiten? Uitgesloten? Iedereen hoort erbij

Iedereen hoort erbij…

Het thema van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ Wij haken hierbij aan met ons motto: ‘Iedereen hoort erbij’.

Samen zorg je voor een fijne en veilige groep waarin iedereen zich welkom voelt en kan, mag en durft te zijn wie ze zijn. 

Buitensluiten heeft meestal te maken met een onveilige sfeer binnen de groep. Het werken aan een veilige en fijne omgeving binnen de groep is essentieel.

In het lespakket ligt de nadruk op werkvormen die werken aan het omgaan met en omarmen van verschillen en het groepsgevoel.

Maak een keuze die past bij jouw doelgroep en ga aan de slag met de actieve, creatieve en digitale werkvormen uit ons lespakket.

Leg met elkaar een stevige basis voor het omgaan met elkaar in de groep om het groepsgevoel te versterken waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is en erbij hoort!
Een groep waarin het motto is:

Buitensluiten? Uitgesloten!
Iedereen hoort erbij

Het lespakket kan in het onderwijs, de kinderopvang en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen worden ingezet. 

Doneer aan Stichting Omgaan met Pesten

Verantwoording en publicatie kerngegevens Stichting Omgaan met Pesten

Lees hier hoe de organisatie in elkaar zit, wat de doelstellingen van Stichting Omgaan met Pesten zijn, welke activiteiten en campagnes wij ontplooien en wat er gebeurt met de opbrengsten uit fondsenwervende acties, sponsoring of donaties.

Doneer nu aan stichting Omgaan met Pesten


Word vriend, donateur, of sponsor en geef meer kinderen een heerlijke jeugd!