Lespakket

Jaarlijks lanceren we een nieuwe campagne met lespakket...

Onze lespakketten trainers zijn samengesteld door onze trainers. Zij zijn experts, opgeleid tot professionals en actief in heel Nederland. Zij werken o.a. vanuit hun eigen praktijk, de jeugdhulpverlening of in het onderwijs. Daarnaast zetten onze trainers zich ook belangeloos in binnen werkgroepen; daar zijn onze campagnes een goed voorbeeld van. 
Week tegen Pesten 2019

“Wees een held! Loop mee tegen pesten.”

 

Iedereen kan een held zijn. Hoe meer kinderen pesten afkeuren, hoe kleiner de kans op pesten in de klas, bij de sportclub of andere vrije tijdsbesteding of clubs is.

Vanuit Stichting Omgaan met Pesten gaan wij ervan uit dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf en je eigen grenzen te zorgen en in de tweede plaats voor een ander.

Als jij sterk staat, durft een ander dat ook samen met jou.

De groepsdruk bij pesten is hoog. In je eentje is het moeilijk om het verschil te maken, maar samen met andere helden wordt dat gemakkelijker. Hoe meer helden er zijn in een groep, die zorg hebben voor zichzelf en elkaar en pesten niet oké vinden, hoe kleiner de voedingsbodem voor pestgedrag wordt.

Een held komt in beweging, een held komt in actie, een held durft het verschil te maken.

Kinderen ontdekken in onze activiteiten dat het verschil maken heel eenvoudig kan zijn.

 

Het gratis lespakket “Wees een Held” voor scholen bestaat uit een combinatie van filmpjes, de lesbrief met werkvormen en bijlages

Samen met singer songwriter Joyce Rising heeft Stichting Omgaan met Pesten het prachtige project ‘Proud to be me’ ontwikkeld .

 

Het gratis lespakket ‘Proud to be me’ is ontstaan vanuit het initiatief van Joyce Rising om onze stichting Omgaan met Pesten te benaderen voor een samenwerkingsproject. Joyce is singer, songwriter, producer, vocal coach en heeft een prachtig liedje geschreven #proudtobeme, vanuit haar eigen ervaringen met pesten. Zij wil de boodschap van dit lied graag zo breed mogelijk verspreiden en wij helpen haar daarbij.

 

Met dit lespakket willen we duidelijk maken dat iedereen goed is zoals hij is en dat je trots mag zijn op wie je bent, wat je kan en wat je doet.
Met elkaar gaan we aan de slag met het creëren van een veilige omgeving waarin respect en acceptatie de boventoon voeren.
 
#ProudToBeMe

Kinderen maken geen onderscheid tussen online en face to face pesten.

Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken. Online pesten gebeurt ook anoniem. Dat maakt de drempel lager om te pesten en het is lastiger om te achterhalen wie de pester is.

In de praktijk merken trainers Omgaan met Pesten dat online pesten en face to face pesten steeds vaker door elkaar lopen. “Bijvoorbeeld wanneer online pesten zich voordoet in de vrije tijd. Denk aan nare en kwetsende opmerkingen die een kind ‘s avonds via watts-app in een groep ontvangt. Veel kinderen in die watts-appgroep reageren hierop ook negatief in plaats van daar een stokje voor te steken! De volgende morgen naar school gaan en weten dat je diegenen die over je grens zijn gegaan, weer onder ogen gaat komen, kan veel spanning geven en lastige situaties met zich meebrengen.”

De campagne ‘Feel Fine Online’ is gericht op het bewust maken van jong & oud van het belang je goed te voelen in de online-wereld. Want naast de risico’s die er zijn, biedt de onlinewereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft met elkaar en om plezier te maken of je vrienden te ontmoeten.

De campagne nodigt jong & oud uit om deze omgeving positief te gebruiken. Ga er goed mee om zonder een ander te schaden en gebruik de omgeving juist om anderen een goed gevoel te geven. En maak je een misser? Maak het dan goed! Zorg voor herstel. Schaad iemand anders jou? Kom voor jezelf op, blijf in je kracht of vraag hulp.

 

#FeelFineOnline