Onze Stichting nu ook in Nationaal Sportakkoord

Geplaatst dinsdag april 06, 2021 Door Mariëlle Hage-van GinkelAl sinds 2004 zet stichting Omgaan met Pesten zich in pesten te voorkomen, tijdig te signaleren, aan te pakken en gevolgen te beperken. In het hele land gaan de trainers aan de slag met deze missie. Vanaf nu zijn deze trainers ook in te zetten vanuit het Nationale Sportakkoord.

Sporten in een sociaal veilige omgeving

Niet alleen op scholen, maar ook bij de sportvereniging is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan een veilige omgeving. Uit onderzoek van NOC*NSF is gebleken dat twee derde aangeeft emotionele schade te hebben opgelopen bij hun sportvereniging. Van deze groep heeft 42% nooit iets verteld. Stichting omgaan met pesten wil zich inzetten om van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen.

Bij de sportverenigingen zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en het neerzetten van een leuke training. Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond? Weten deze vrijwilligers op welke signalen ze kunnen letten? Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep? En weten ze wat ze moeten doen als er een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden? Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pest protocol? 

 

Stichting Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken. Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging. De trainers van stichting Omgaan met Pesten bekijken samen met de sportvereniging welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar. Vanaf nu is deze ondersteuning ook mogelijk vanuit het Nationaal Sportakkoord.

De kracht van sport nóg beter benut

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Eén van de thema’s van het Nationaal Sportakkoord is ‘positieve sportcultuur’: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Ondersteuning vinden:

Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te vinden op: https://sportakkoord.allesoversport.nl/.

Interesse in het aanbod van stichting Omgaan met Pesten? Mail dan naar info@omgaanmetpesten.nl of kijk op deze pagina voor gegevens van een trainer bij u in de buurt.