Marlies Vlieland

Marlies Vlieland

U kunt bij mij terecht voor:
* Sta Sterk op school
* Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
* Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
* Workshops voor ouders en beroepskrachten
Naam:
Marlies Vlieland

Pesten is een groot probleem voor veel kinderen. Veel gepeste kinderen denken dat het pesten nooit zal stoppen, soms denken ze dat het hun eigen schuld is of durven het niet aan iemand te vertellen. Uit angst dat het probleem groter wordt, wanneer meer mensen er van weten. Niemand heeft echter het recht om te pesten. Als trainer omgaan met pesten leer ik kinderen hun weerbaarheid te vergroten, hun sociale vaardigheden te versterken en leer ik ze omgaan met pestgedrag

Mijn naam is Marlies Vlieland, geboren in 1974 en woon samen met mijn man en twee zoontjes in Leiden. Na jaren volwassenen te hebben getraind, maakte ik recent een overstap door les te gaan geven in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Wat mij tijdens het lesgeven opviel, was hoe elke groep kinderen weer anders met elkaar omging. Soms vriendschappelijk, helpend of ondersteunend, maar ook de andere kant van kinderen werd daar zichtbaar: plagend, pestend, teruggetrokken of angstig. De wens om kinderen te kunnen leren hoe zij zich beter binnen een groep kunnen voelen en duidelijker hun grenzen aan kunnen geven, ontstond al snel. Na een speurtocht op internet kwam ik uit bij de Stichting Omgaan met Pesten. Na het lezen van hun trainingsaanpak wist ik dat ik ook die stap wilde maken. Het mooie van deze praktische cursus is dat het kinderen net even een steuntje in de rug geeft op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Mijn persoonlijke kracht binnen de trainingen is dat ik een veilige en prettige sfeer weet te creëren en van daaruit doelgericht met de kinderen en jongeren te werk ga. Mijn kernwaarden zijn: professionaliteit, veiligheid, persoonlijke benadering, maatwerk en praktijkgerichtheid.

U kunt bij mij terecht voor STA STERK trainingen (zowel gepeste kinderen als kinderen die pesten) in groepsverband of individueel. Ik richt me voornamelijk op kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en andere belangstellenden mij inschakelen voor een ouderavond, lezing, workshop of themabijeenkomst.

Na de STA STERK training vertoont uw kind een weerbare lichaamstaal, kan assertief reageren op pestgedrag, gebruikt uw kind manieren om zich sterker te voelen in het sociale verkeer (sturen van eigen gedachten uit de Rationeel Emotieve Therapie en ontspanningsoefeningen), kan uw kind een beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen en kan uw kind sociaal vaardig met andere kinderen omgaan.

Ook voor de training faalangst de baas kunt u bij mij terecht.