Marloes van Tetering

Marloes van Tetering

Gecertificeerd trainer Omgaan met Pesten met een licentie voor:

  • Sta Sterk training individueel en in groepsverband 8-12 jaar
  • Sta Sterk workshops 8-12 jaar
  • Specialisatie Stevige Stap brugklastraining
  • Anti-pestprogramma Sta Sterk op School
  • Workshops voor ouders en professionals
  • Anti-pestprogramma Omgaan met Elkaar
  • Studiedagen en ondersteuning bij Sociaal Veiligheidsbeleid

Mijn opa heeft in mijn poëziealbum een gedicht geschreven toen ik een jaar of 8 was. Wat was ik dol op mijn opa!
Hij gaf mij het gevoel dat ik heel speciaal was, dat ik zijn lievelingskleinkind was. Ik was dan ook super trots op dit gedicht. Vooral de laatste zin: “ik hou van jou, punt uit!” in van die schreeuwerige hoofdletters. Zo vol overtuiging.
Mijn opa stierf toen ik 15 jaar oud was en al snel bleek dat elk kleinkind dit gevoel had. Het was de gave van mijn opa om ieder kleinkind dat bijzondere gevoel te geven.
Mijn missie is om ieder kind dat speciale gevoel te geven zodat ze ook in zichzelf kunnen geloven.

Hoe?

Door me als trainer in te zetten om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief) of de gevolgen daarvan te beperken.
Dit doe ik onder andere door:
– Het geven van trainingen aan kinderen (individueel of in groepsverband) waardoor zij zich sociaal weerbaarder zullen voelen en meer zelfvertrouwen krijgen.
– Het verzorgen van themabijeenkomsten voor ouders of professionals waardoor zij meer kennis en inzichten krijgen in de pestproblematiek.
– Scholen adviseren bij hun beleid over sociale veiligheid en helpen bij pestproblematieken.

Kinderen laten stralen!

ps: Ben je benieuwd naar het gedicht van mijn opa of wil je meer over mij weten, kijk dan eens op https://www.marloeszie.nl/